Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Vesiliikennelaki uudistuu

Vesiliikennettä koskeva lainsäädäntö uudistuu, kun uusi vesiliikennelaki (782/2019) tulee voimaan 1.6.2020. Lakia sovelletaan vesikulkuneuvoihin ja niiden käyttämiseen Suomen vesialueella. Lakimuutos vaikuttaa mm. vesiliikennettä koskevien kieltojen ja rajoitusten käsittelyyn.

Jatkossa kaikki vesiliikennelain mukaiset rajoitus- ja kieltopäätökset ratkaisee Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Aikaisemmin ELY-keskukset ratkaisivat rajoitus- ja kieltopäätökset väylän ulkopuolisten alueiden osalta. Aikaisemmat päätökset jäävät voimaan muutoksesta huolimatta.

ELY-keskukset ratkaisevat edelleen usean kunnan alueella pidettävien moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla suoritettavien kilpailujen, harjoitusten tai muiden tapahtumien toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen liittyvät lupa-asiat. Tämän lisäksi ELY-keskukset valvovat ympäristöhaittojen ehkäisemistä ja torjuntaa omalla toimialueellaan.

Lisätietoja