Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Vesi pulputtaa nyt visioissa, strategioissa, uudistuksissa ja ohjelmissa - sukella mukaan! (Pirkanmaa)

Pirkanmaan ELY-keskuksen työssä vilahtelee nyt paljon veteen liittyviä termejä kuten Vesivisio 2050, Vesiensuojelun tehostamisohjelma, Läntisen Suomen vesihuoltostrategia ja kansallinen vesihuoltouudistus. Mitä nämä kaikki ovat, ja miten ne liittyvät Pirkanmaahan?

Vesirintamalla tapahtuu vuonna 2020 paljon niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti. On erilaista strategiaa, visiota, ohjelmaa ja uudistusta. Alueellisesti keskeisiä ovat Kokemäenjoen vesistöalueen Vesivisio 2050 sekä juuri käynnistymässä oleva Läntisen Suomen vesihuoltostrategiatyö.

"Vesivisio 2050 on yhteinen sateenvarjo laajalle joukolle tehtäviä ja tavoitteita Kokemäenjoen vesistöalueella. Tavoitteena on veden merkityksen tunnettuuden parantaminen, mutta myös se, että asioita katsottaisiin useammasta näkökulmasta samanaikaisesti, oli toimija sitten julkinen taho tai yritys", kuvailee yksikön päällikkö Heidi Heino Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Pirkanmaan ELY-keskus koordinoi viiden ELY-keskuksen ja maakuntaliiton yhteistä työtä. Maalis-huhtikuun vaihteeseen suunnitellun vesivisioviikon tapahtumat siirtyvät koronaepidemian vuoksi syyskuuhun (14.-20.9.), ja Vesivisio 2050 -seminaari pidetään 16.9. Tampereen Kulttuurikeskus Laikussa. Vesivisio 2050 näkyy ja kuuluu myös 30.3.-5.4. radiossa sekä verkossa.

"Vesivisio koskettaa yli 770 000 kansalaista ja tuhansia eri toimijoita. Aihe ei jätä ketään kylmäksi. Ota siis seurantaan Pirkanmaan ELY-keskuksen vesiaiheinen Twitter-tili @PIRvesi sekä osoite www.vesivisio.fi, jossa on muun muassa vesiaiheinen blogi ja mahdollisuus ehdottaa vuoden 2020 vesitekoa", vinkkaa projektiasiantuntija Virve Rinnola.

Vesivision 2050 elementit ja asiat koottuna ympyrään.

Vesivisio 2050 sisältää lukuisia ulottuvuuksia ja koskettaa monia eri toimijoita.

Vesihuoltostrategiaa laaditaan laajassa yhteistyössä

Toinen Pirkanmaata ja naapurimaakuntia koskeva ajankohtainen vesiteema on Läntisen Suomen vesihuoltostrategia, jota laaditaan nyt ensimmäistä kertaa yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten sekä Hämeen ELY-keskuksen Kanta-Hämeen maakunnan alueelle. Aiemmin vesihuollon alueellinen suunnitelma on tehty vain Pirkanmaan alueelle.

"Vuoteen 2050 ulottuva vesihuoltostrategia laaditaan laajassa yhteistyössä alueella toimivien vesihuoltotoimijoiden kanssa. Suuralueelle tulee yhteinen visio ja jokaiselle ELY-keskukselle omat toimenpideohjelmat", kertoo johtava vesitalousasiantuntija Riitta Syvälä.

Tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman hyvin hoidettu vesihuolto koko alueella vuoteen 2050 mennessä. Työ aloitetaan alkuvuonna 2020 ja se on valmis vuoden 2021 loppuun mennessä.

Toimiva vesihuolto on yhteiskunnan kriittinen toiminto

Vesihuoltoon satsataan myös valtakunnallisesti, sillä maa- ja metsätalousministeriö käynnisti tammikuussa kansallisen vesihuoltouudistuksen. Sen tavoitteena on varmistaa kaikille turvallinen ja laadukas vesihuolto.

"Lisäksi tavoitteena on ottaa harppauksia kohti vesihuoltolaitosten ilmastoneutraaliutta ja resurssiviisautta, ja hyödyntää uuteen teknologiaan ja kiertotalouteen perustuvia ratkaisuja", kertoo hankkeen valtakunnalliseen johtoryhmään nimitetty Syvälä.

Toimiva vesihuolto on kriittinen toiminto jokaiselle kansalaiselle, elinkeinoille sekä yhteiskunnan välttämättömille toiminnoille kuten sairaanhoidolle. Häiriöttömyys ja riskien hallinta edellyttävät puuttumista alan haasteisiin, joita ovat tällä hetkellä muun muassa osaajien puute, riittämätön päätöksenteon tietopohja sekä puutteellinen varautuminen tulevaisuuden investointeihin.

Veden vuoro myös Pirkanmaalla

Myös valtakunnallinen vesiensuojelun tehostamisohjelma Veden vuoro vaikuttaa koko maassa, mutta näkyy varsin konkreettisesti myös alueellisella tasolla. Pirkanmaan ELY-keskus myönsi ohjelman kautta vuoden 2019 lopulla yhdeksälle vesihankkeelle yhteensä 398 000 euroa. Vesiensuojeluhankkeiden valintaan vaikutti muun muassa kohdevesien tila sekä tarpeen tunnistaminen Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmassa.

"Rahoitusta saanut Pro Sikojoki esimerkiksi kunnostaa Pirkkalan Sikojokea kuormituksen pienentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys (KVVY ry) puolestaan avustaa Vauhtia vesienhoitoon II -hankkeellaan muun muassa Lempäälän Hulautta vesistökunnostusasioissa", kertoo vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen.

Ohjelman avulla toteutetaan vaikuttavia vesitekoja. Tavoitteena on muun muassa kunnostaa vesistöjä, kehittää kaupunkivesien hallintaa, vähentää maatalouden ravinteiden joutumista vesiin sekä kehittää vesitalouden hallintaa maa- ja metsätaloudessa.

 

Lue lisää