Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Lausuntopyyntö peltomaan kipsikäsittelyyn sovellettavasta lainsäädännöstä

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta sekä asetusluonnoksesta, joka koskee peltomaan kipsikäsittelyn tukea.

Tavoitteena on edistää vesien- ja merenhoidon toimenpiteitä harkinnanvaraisella tuella, jota elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voisi myöntää palvelujen ja tuotteiden muodossa. Maatalousmaan kipsikäsittely on osa pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaista vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Lainsäädännön muutokset muodostaisivat maatalousmaan kipsikäsittelyn tukemiseen sovellettavan kokonaisuuden.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lue lisää: