Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Lappi JTP-kõõskõõzzâst spesiaalriâššmõõžž koronaviirrus diõtt (Lappi)

Kueʹssreeisaid da pooddi riâššmõõžžid čoouǥât. Vueiʹnnlõõttmõõžžid vueiʹtet riâššâd ougglõsõhttvuõđin. Lappi ELY-kõõskõõzz riâššâm poodd seeʹrdet nuuʹbb ääiʹjpoʹdde leʹbe tõid ââʹnet ougglõsõhttvuõđi veäkka.

Koronaviirrus leävvnummuž cõggmõššân Lappi JTP-kõõskõõzzâst ougglõstuâjaid tuejjee puk tõk, ǩeäi tuâj tõn vueiʹtlvâʹstte.

Ǩiččlõõđât čoʹrstem-mõõntõõllmõõžžâst huõlǩani tuõrvvâd pueʹr kääzzkõstääʹzz, leša kääzzkõõzzâst vueiʹtte ååʹn leeʹd jäänab äjjnummuž ǥu takainalla. Liâdǥla äʹššeemkääzzkõõzz liâ âânnmõõžžâst addrõõzzâst http://www.jtp-kõõskõs.fi/web/jtp/äʹššedneeʹttest

Lââʹssteâđ:

  • pâʹjjʼjååʹđeei Jaakko Ylinampa, jaakko.ylinampa (at) ely-keskus.fi, 0295 037 199
  • jååʹđteei Marja Perälä, marja.perala (at) ely-keskus.fi, 0295 037 050
  • jååʹđteei Timo Jokelainen, timo.jokelainen (at)ely-keskus.fi 0295 037 339
  • äʹššneǩvuõttšurr Sanna Kolomainen, sanna.kolomainen (at)ely-keskus.fi, teʹl. 0295 037 235