Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Koronasta eteenpäin innovatiivisesttarjolla uutta osaamista Lappiin 

Lapin ELY-keskus ja TE-toimisto hakivat nopeasti toteutettavia innovatiivisia koulutuksia koronavirusepidemiasta johtuvan poikkeusajan aiheuttamiin koulutustarpeisiin. Koulutukset hankittiin TE-toimiston työnhakijoille, jotka ovat koronan vuoksi joutuneet lomautetuksi tai työt ovat päättyneet. Myös työnhakijaksi ilmoittautuneet yrittäjät voivat hyötyä koulutusten sisällöistä ja saada uutta nostetta liiketoimintaansa. Lapin yritykset hyötyvät lisäksi koulutuksista suoraan, sillä kokonaisuudet sisältävät mm. olemassa olevien palvelujen uudelleen muotoilua, verkkosivujen rakentamista sekä markkinoinnin tekemistä. 

Tarjouspyynnön teki poikkeukselliseksi se, että palveluntuottajilla oli laaja vapaus tarjota ehdotuksia koulutuksiksi. Tarjouspyynnöllä haettiin koulutuksia, joilla autetaan työnhakijoita ylläpitämään osaamista poikkeusaikana ja saamaan uusia valmiuksia työllistyä jatkossa. Kaikki koulutukset tuli suunnitella niin, että ne on mahdollista toteuttaa kokonaisuudessaan verkko-opintoina. 

Tarjouspyynnön pohjalta saimme 78 tarjousta innovatiivisista työvoimakoulutuksista ja -palveluista. Laaja asiantuntijajoukko TE-toimistosta ja ELY-keskuksesta tutustui tarjouksiin ja yhteisenä näkemyksenä päädyttiin toteuttamaan yhteensä 19 erilaista koulutusta ja palvelua. Kaikki poikkeusajan koulutukset toteutetaan vuoden 2020 loppuun mennessä ja ensimmäiset käynnistyvät jo heinäkuun lopussa. Esimerkiksi 27.7. alkava STARTTI takaisin työhön palvelualoille -koulutus tarjoaa palveluosaamisen ja digitaitojen kehittämistä sekä koulutuksen aikana mm. perehdytään paikallisiin herkkuihin kokkisodan muodossa.  

Uudesta koulutustarjonnassa löytyy 19 eri koulutusta, jotka sisältävät mm. apua yrittäjien digivalmiuksien parantamiseen tai liikeideoiden kehittämiseen. Koulutukset antavat työnhakijoille mahdollisuuksia oppia uusia taitoja, kuten ohjelmointia, virtuaalitapahtumien järjestämistä sekä muiden digitaitojen kehittämistä. Tulevaisuuden tarpeisiin pyritään vastaamaan myös järjestämällä esimerkiksi tartuntaketjujen jäljittäjäkoulutusta sekä erilaisia koulutuksia palvelu- sekä kuljetusaloille. Myös maahanmuuttotaustaiset asiakkaat on huomioitu koulutustarjonnassa, tulossa on esimerkiksi yrittäjäkoulutusta sekä työelämälähtöistä suomen kielen opiskelua varastoalan koulutuksessa.   

Lue lisää innovatiivisista sekä muista työvoimakoulutuksista ja -palveluista sekä ilmoittaudu koulutuksiin TE-palveluista.

Lisätietoja

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Yrityspalveluasiantuntija Minna Uusihanni, puh. 0295 037 139, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi (yrittäjille suunnatut koulutukset)
Johtava koulutusasiantuntija Satu Tervasmäki, puh. 0295 037 134, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Johtaja Marja Peräläpuh. 0295 037 050, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi