Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Käärmekallio, Nurmijärvi, Vahtivuori, Kotkaniemi ja Vuolenkoski – LokaLive jalkautui maaseudun hankkeisiin (Kaakkois-Suomi)

Koontikuva kolmesta henkilöstä, jotka raportoivat Lokalive-tapahtumasta.

​​​​​Lokakuun 10. päivänä kokeiltiin uutta tapaa kertoa hyvistä hankkeista Kaakkois-Suomen maaseudulla. Kyseessä oli nimittäin livelähetys, paikallistakin paikallisempi LokaLive, jossa hankkeita esiteltiin reaaliaikaisesti maastosta käsin haastattelemalla hankkeen vetäjää tai siitä hyötynyttä tahoa. ELY-keskus sekä alueen kaikki neljä Leader-ryhmää esittelivät jokainen yhden rahoittamansa hankkeen.

LokaLiven innovaattorina ja studioväkenä toimi maaseuturahaston kaakkoinen tiedotushanke KaakonKantri ja paikallisreporttereina, oman elämänsä mikatommoloina rahoittajien edustajat.
​​​​​​​
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hankkeeksi oli valittu Rural Explorer Stories, jossa on kerätty kiinnostavia tarinoita Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseudulta ja yhdistetty niitä perinteentutkijoiden aineistoihin. Tarinoita on työstetty matkailullisesti hyödynnettävään muotoon, jotta yritykset voisivat monipuolistaa palvelujaan niiden avulla. Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Saimaan ammattikorkeakoulun toteuttaman hankkeen lopputuloksena syntyi kolme suomen- ja englanninkielistä tarinajulkaisua. LokaLivessä esiteltiin Joutsenon Käärmekallio ja siihen liittyvä tarina syylätytöstä. Haastateltavana oli opettajana päätyötään tekevä Ninni Koponen, joka alkoi hyödyntää tarinoita Retuperä Reload -yrityksessään.

Kuva kirjasta jossa Käärmekallion tarina ja kuva.

Kuva kirjasta, jossa Käärmekallion tarina ja kuva. Kuva: Marjukka Hermonen

Käärmekalliolta lähetys siirtyi Rautjärvelle, Nurmijärven rannalle. Etelä-Karjalan Kärki-Leaderin rahoittamassa hankkeessa on kannustettu alueen asukkaita, yrityksiä, maanomistajia, yhdistyksiä ja muita toimijoita vesistön suojeluun. Nurmijärven suojeluyhdistys ry kerää ja välittää tietoa järven tilasta ja toteuttaa hankkeen avulla erilaisia vesiensuojelutoimia. Hanke on koonnut runsaasti talkoolaisia yhteen ja saanut sitä myöten aikaan paljon vesistön hyväksi.  

Leader Sepralta esiteltiin Virolahden upea Vahtivuori, josta Harjun Oppimiskeskus on muokannut ainutlaatuisen luontonäyttämön ja sinne erilaisia tapahtumia. Paikalle on rakennettu katsomot, luontokeittiö, sähköt ja valaistus sekä parannettu tietä, joten alue muuntuu moneksi, aina eräkeittiöstä hääjuhlapaikaksi. Korkeudeltaan 15-metrinen kallioseinä on huikea näky iltavalaistuksessa!
​​​​​​​

Virolahden Vahtivuori iltavalaistuksessa.

Virolahden Vahtivuori iltavalaistuksessa. Kuva: Siru Ahopelto

Ajassa matkattiin myös taaksepäin, kun lähetys siirtyi Luumäen Kotkaniemeen, P.E. Svinhuvudin kotimuseoon. Leader Länsi-Saimaa on rahoittanut kohteeseen kaksi hanketta. Ensimmäisessä haettiin mallia siitä, miten museo ja paikalliset toimijat voivat verkostoitua alueen kehittämiseksi. Vuonna 2018 avattu museo kiinnosti matkailijoita heti ensimmäisenä kesänä, jolloin kävijöitä laskettiin olleen jopa 14 000. Niinpä alueen kehittämistä haluttiin jatkaa. Nyt meneillään olevassa hankkeessa keskitytään puutarhaan, josta tehdään monipuolinen vierailu- ja tapahtumapaikka.

Viimeinen kohde löytyi Iitin Vuolenkoskelta, joka on siitäkin jo erikoinen kohde, että kylän vakituisten asukkaiden määrä on kasvanut koko 2000-luvun ajan. Vanhan ajan kyläyhteisöhengellä on saatu aikaan pyörätie, liikunta-areena, kesätori ja jopa työnvälityspalvelu kylän nuorten työllistämiseksi. Nyt meneillään on Leader Pohjois-Kymen Kasvun rahoittama hanke Vuolenkosken kyläkeskus, ja tämän uudisrakennuksen myötä kyläläiset saavat yhteisiä tiloja ja toivottavasti jopa oman parturin!

Katso LokaLive-lähetys YouTubessa

EU:n Maaseuturahastosta voi hakea rahoitusta tämän tyyppisiin kehittämishankkeisiin. Maakunnallisia hankkeita rahoittaa ELY-keskus ja paikallisia hankkeita edellä mainitut Leader-ryhmät.


​​​​​​​Teksti: Marjukka Hermonen, asiantuntija