Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

ELOLIV 2020 kokosi Suomen ELO-ryhmät yhteen

Suomen ELO-ryhmien yhteinen ELOLIV 2020 järjestettiin jatkuvan oppimisen ja osallisuuden teemoista 10.9.2020 etänä. Siihen osallistui lähes 300 ryhmien jäsentä kaikista Suomen 21:stä ELO-ryhmästä, mukaan lukien valtakunnallisesta ELO-foorumista.

ELO-ryhmät ovat monialaisia yhteistyöfoorumeja, joiden keskeisenä tehtävänä on kehittää laadukasta elinikäistä ohjausta, koordinoimalla ja kehittämällä asiakkaille tarjottavien palvelujen kokonaisuutta. Toiminnalla edistetään ensisijaisesti nuorten ja aikuisten ohjauspalvelujen laatua. Työtä tehdään valtakunnallisten linjausten mukaisesti.

Miksi ELOLIV 2020?

Tavoitteena ELOLIV-kokouksessa oli laittaa toimeen maakunnissa elinikäisen oppimisen ja jatkuvan oppimisen ajankohtaisia hallitusohjelman ja maakuntien suunnitelmien mukaisia tekoja osaamistason nostamiseksi, työllisyyden parantamiseksi, työn ja koulutuksen kohtaamiseksi sekä alueiden elinvoiman kohentamiseksi. Välähdykset valtakunnallisista ja kansainvälisistä tulevaisuuden suunnitelmista auttavat yhteisissä ELO-ryhmien kokoontumisissa hahmottamaan elinikäisen ja jatkuvan oppimisen kokonaisuutta. Tavoitteena oli myös vahvistaa alueellisten ELO-ryhmiemme mahdollisuuksia jatkaa hyvää työtä ja vaikuttaa alueellaan elinikäisen oppimisen ja ohjauksen sekä jatkuvan oppimisen kehittämiseen. 

Lue lisää