Navigointivalikko

Uutiset 2020

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Ympäristöministeriö on täydentänyt valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia - muutoksista voi esittää mielipiteitä 24.11. - 31.12.2020 (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Ympäristöministeriö on täydentänyt esitystään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinniksi. Täydentävässä esityksessä inventointiin esitetään lisättäväksi kuusi uutta maisema-aluetta. Lisäksi 26 alueen rajausta supistetaan tai laajennetaan. Kahta vuonna 2016 mukana ollutta aluetta esitetään poistettavaksi päivitysinventoinnista. Muutoksista voi lausua 24.11.–31.12.2020.

Muutosehdotukset Varsinais-Suomen ja Satakunnan valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa ehdotetaan muutoksia seuraaviin maisema-alueisiin: Airiston merimaisemaa (Parainen, Naantali ja Turku) ehdotetaan laajennettavaksi. Aurajokilaakson viljelymaisemaa (Aura, Kaarina, Lieto, Oripää, Pöytyä ja Turku) ehdotetaan supistettavaksi. Uskelanjokilaakson viljelymaisema (Salo) ehdotetaan supistettavaksi. Ahlaisten kulttuurimaisemaa (Merikarvia ja Pori) ehdotetaan supistettavaksi.

Aurajokilaakson maisemaa.

Aurajokilaakson maisemaa. © Kirsti Virkki
 

Tarve inventoinnin päivittämiselle perustuu suomalaisen maaseutumaiseman muutoksiin 1990- ja 2000-luvuilla. Päivitysinventoinnissa on keskitytty perinteisten alkutuotantoelinkeinojen synnyttämiin maisemiin, mutta valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi esitetään myös joitakin saaristoelinkeinoihin, metsä- ja erätalouteen sekä poronhoitoon ja saamelaiskulttuuriin liittyviä kulttuurimaisemia. Lisäksi päivitysinventointiin sisältyy tunnettuja, maisemaltaan ainutkertaisia ja kulttuurihistoriallisesti huomattavia maisemanähtävyyksiä.

Alueiden asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä nyt esitettävistä uusista maisema-alueista ja muista päivitysinventointiin esitettävistä muutoksista.

Lue lisää

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia täydennetty – muutoksista voi kommentoida 24.11.–31.12.2020. Ympäristöministeriön tiedote, 24.11.2020 (ym.fi)

Lisätietoja antavat:

Ympäristöneuvos Tapio Heikkilä, ympäristöministeriö,
puh +358 295 250 166, [email protected] Suunnittelija

Hannu Linkola, SYKE,
puh. +358 295 252 214, [email protected]

Suunnittelija Sonja Forss, SYKE,
puh. +358 295 251 120, [email protected]

Ylitarkastaja Kirsti Virkki, Varsinais-Suomen ELY-keskus,
​​​​​​​puh. +358 295 022 525, [email protected]