Navigointivalikko
Uutiset 2019

Sidosryhmät ovat tyytyväisiä ELY-keskusten ja TE-toimistojen toimintaan

Yhteensä 15 ELY-keskuksen ja 15 TE-toimistojen sidosryhmille toteutettiin lokakuussa sähköinen kysely, joka kohdistui ohjaaville ministeriöille ja virastoille sekä palveluntuottajille, viranomaiskumppaneille. Tulosten mukaan ELY-keskukset ja TE-toimistot koetaan tärkeinä alueellisina vaikuttajina sekä asiantuntevina, yhteistyötaitoisina ja helposti lähestyttävinä. Tutkimus on tehty ELY-keskusten osalta viisi kertaa ja TE-toimistojen osalta nyt ensimmäistä kertaa.

Tyytyväisyys ELY-keskusten toimintaan on parantunut kaikkien vastaajaryhmien osalta

Sidosryhmien ELY-keskuksille antamat keskimääräiset kokonaistyytyväisyysarvosanat ovat parantuneet selvästi vuoden 2017 tutkimukseen verrattuna ja kokonaistyytyväisyys on 4,01 (asteikko 1-5).  Maakuntauudistusvalmistelussa syntynyt yhteistyö näytti syventyneen alueilla entisestään.

Kyselyyn vastasi noin 1750 henkilöä ja vastausprosentti oli 29, jota voidaan pitää varsin hyvänä. Yli yhdeksän vastaajaa kymmenestä pitää yhteistyötä arvioimansa ELY-keskuksen kanssa erittäin tärkeänä tai tärkeänä. Sidosryhmien alueellisessa verkostoitumisessa nähdään edelleen kehittämismahdollisuuksia. Huolta kannetaan resurssien riittävyydestä sekä toiminnan valtakunnallisesta yhtenäisyydestä. 

 

Kuva: Kokonaistyytyväisyys ELY-keskusten toimintaan. Vertailuvuodet 2015 – 2019.

TE-toimistot onnistuneet työllisyydenhoidossa

Nyt ensimmäistä kertaa TE-toimistoista tehdyn kyselytutkimuksen mukaan kokonaistyytyväisyys oli varsin korkea (3,82). Arvioiduista osa-alueista parhaimpana koettiin yhteistyön nopeus (3,82), toiminnan laatu (3,84), yhteistyökyky ja yhteistyö (3,78).

TE-toimistojen toiminnassa vaikuttaneet erilaiset maakunnalliset kokeilut sekä toimintamallien uudistukset eivät näytä vaikuttaneen palvelujen laatuun. Sidosryhmien mielestä TE-toimistot ovat onnistuneet niin työllisyyden hoidossa kuin työvoiman saatavuuden tukemisessa. Eniten sidosryhmät tekivät yhteistyötä TE-toimistojen kanssa koulutuksessa ja valmennuksessa (28,10%) sekä laaja-alaisessa alueen kehittämisessä (19,80%).

Sidosryhmät näkevät mahdollisuuksia yhteistyön syventämisessä sekä kehitettävää toimijoiden yhteistyönä syntyvien asiakkaiden palveluketjujen sujuvuudessa. TE-toimistoilta toivotaan jalkautumista kentälle ja monimuotoista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Toiminnan yhdenmukaisuuteen paikallisella ja valtakunnallisella tasolla toivotaan kiinnitettävän huomiota.

Kyselyyn vastasi 860 henkilöä noin 2800:sta ja vastausprosentti oli 31, jota voidaan pitää erittäin hyvänä.

ELY-keskusten ja TE-toimistojen roolia aluekehittämisessä pidettiin selkeänä ja yhteistyötä tärkeänä

Kunnat, kaupungit, yritykset ja järjestöt kokivat tekevänsä vahvaa alueellisesta yhteistyötä ELY-keskusten ja TE-toimistojen kanssa. Etenkin TE-palveluissa ja alueellisessa kehittämisessä tunnistettiin verkostomaisten palvelujen ja ylialueellisen yhteistyön tarve.  Vastaajien mielestä aluekehittämisen roolit olivat selkeät; ELY-keskusten osalta ka 3,85 ja TE-toimistojen ka 3,47.

Lisätietoja:

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus),
kehittämisasiantuntija Teija Junttila p. 0295 020 277.

 

 

 

 

 

 


Alueellista tietoa