Navigointivalikko
Uutiset 2019

Pohjois-Savon ELY-keskuksen toiminta on laajaa ja se tukee myös alueen kansainvälistä verkostotyötä

Vuoden 2017 keväästä alkaen Pohjois-Savon ELY-keskuksessa Kuopiossa on kokoontunut noin kolme kertaa vuodessa Kansainvälinen kohtaamo –verkosto. Verkoston tavoitteena on tarjota osallistujille vapaamuotoinen foorumi, jossa voi vaihtaa ajankohtaisia tietoa omasta toiminnasta sekä antaa toiselle tukea. Joskus syntyy myös ideoita ja avautuu uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön. Lisäksi verkostotapaamisissa on ollut asiantuntija-puheenvuoroja ajankohtaisista teemoista, kuten oleskelulupiin liittyvistä kysymyksistä sekä selkoviestinnästä asiakastöissä.

Kaikki osallistujat tekevät jonkin verran maahanmuuttajien kanssa työtä. Tässä yhteydessä maahanmuuttaja voi tarkoittaa esimerkiksi kansainvälistä opiskelijaa, työperusteista maahanmuuttajaa, pakolaista tai perhesyistä maahan muuttanutta henkilöä. Verkostossa on mukana myös tahoja, jotka ovat yrittäjien ja työnantajien tukena. Kaikilla on tavoitteena kehittää Kuopion seudun ja Pohjois-Savon palvelukenttää yhteistyössä sekä luoda siitä vielä tehokkaampi ja sujuvampi. Tavoitteena on myös vaikuttaa myönteisesti asenteisiin sekä edistää alueen vetovoimaa ja maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia.

Verkosto on ollut toiminnassa Pohjois-Savossa vuodesta 2011 lähtien

Verkosto toimii pääasiassa Kuopion seudulla, mutta osa jäsenistä osallistuu myös muulta, esimerkiksi Iisalmesta. Osallistujat ovat eri organisaatioista sekä ammattitaustoista. Verkoston käynnistettiin 2017 uudelleen yhteistyössä Kuopion kaupungin, Savon ammattiopiston ja valtakunnallisen Kotona Suomessa –hankkeen (ESR) aluekoordinaattori Tanja Mannerin kanssa. Tanjan toimipaikka on Pohjois-Savon ELY-keskuksessa Kuopiossa.  Hän toimii verkosto-tapaamisien koollekutsujana, ohjelman suunnittelijana sekä tapaamisten fasilitoijana.

Nykyisen kansainvälisen kohtaamo -verkoston taustalla on kv-kohtaamo –yhteistyöryhmä ,joka on vuodesta 2011 lähtien järjestänyt nimellä kv-kohtaamo erilaisia tapahtumia. Kv-kohtaamo -yhteistyöryhmän tukena toimii Pohjois-Savon ELY-keskuksen Maahanmuuttajien osaaminen käyttöön (MOK) -hanke ESR (2011-2015). Tässä lainaus yhteistyöryhmän aiemmasta tiedotteesta: Kohtaamistapahtuma "Kv-kohtaamo" on kansainvälisille osaajille ja Kuopion sekä Pohjois-Savon alueen yrityksille suunnattu tapahtuma, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia rekrytoida motivoituneita ja kielitaitoisia kansainvälisiä osaajia, joilta löytyy tuoretta, täsmäkoulutettua erityisosaamista.

Verkosto ohjaa itse toimintaansa

Usein verkostojen toiminta riippuu, ainakin alussa, toimijasta, jolla on resursseja järjestää verkostotapaamisia ja toimia yhteyshenkilönä. Tämä on yksi valtakunnallisen Kotona Suomessa –hankkeen seitsemän aluekoordinaattorin päätehtävistä. Myös yllä mainitulla Pohjois-Savon ELY-keskuksen MOK –hankkeella oli tärkeä rooli verkostossa. Sen lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskus on osoittanut tukea seudullisena viranomaistoimijana.

Verkostojen jäsenet ovat itse verkoston päätoimijoita. Verkostotapaamisissa on suuri ilo nähdä, miten esimerkiksi kahden tunnin aikana syntyy lisäarvoa ja hyviä ideoita yhteistoimintaan. Kotona Suomessa –hankkeen toiminta on väliaikaista ja toiminta päättyy v. 2020 lopussa.  Kv-kohtaamo –verkosto on siksi halunnut ottanut oman kohtalon omiin käsiinsä ja kokoontuu kesäkuusta 2019 alkaen eri organisaatioiden tiloissa. Kv-kohtaamo –verkoston kokoukset kiertävät, ja jokaisessa tapaamisessa agendalla on myös kutsujan organisaation toiminta. Näin pääsemme tutustumaan enstistä paremmin toisiimme.

Setlementti Puijolan Kompassi oli isännöimässä kv -kohtaamo verkoston kokousta (13.06.2019) omissa uusissa tiloissaan. Ohessa Setlementti Puijolan Kompassin viestintäpäällikkö Katja Hedbergin kirjoitus verkoston vierailusta sekä hänen ottamat valokuvat.

Katja Hedbergin kirjoitus (pdf)

Hyvää kesää toivottaa kaikille lukijoille Tanja Manner, Kotona Suomessa –hankkeen (ESR) aluekoordinaattori Itä-Suomessa.

Lisätietoja Kotona Suomessa -hankkeesta: http://kotouttaminen.fi/kotona-suomessa

Lisätietoja:
Uudenmaan ELY-keskus, Aluekoordinaattori Tanja Manner, p. 0295 020 964
tanja.manner(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa