Navigointivalikko
Uutiset 2019

Johtava tuottajavastuuvalvoja Teemu Virtanen: Tulevaisuus on työteliäs – vastuut kasvavat

Tuottajavastuuiltapäivä kokosi Tampereelle marraskuun alussa noin 160 jätehuollon tuottajavastuun parissa työskentelevää henkilöä. Tapahtumassa kuultiin tuoreimmat kuulumiset jätelain uudistumisesta, tuloksia kehittämishankkeista sekä pohdintaa tuottajavastuun roolista kiertotaloudessa.

Tuottajayhteisöjen perustama tuottajavastuun neuvottelukunta järjesti 6. marraskuuta jokavuotisen Tuottajavastuuiltapäivän. Erityisesti iltapäivässä puhuttivat tänä vuonna jätelain uudistuminen ja sen tuomat uudet velvoitteet sekä tuottajavastuun rooli ja merkitys kiertotaloudessa.

"Uusi jätelaki tulee vaikuttamaan eniten pakkausten tuottajavastuuseen. Euroopan komission tulkinta on, että uuden jätedirektiivin myötä tuottaja vastaa lähtökohtaisesti kaiken erilliskerätyn pakkausjätteen jätehuollon kustannuksista", kertoi erityisasiantuntija Jussi Kauppila ympäristöministeriöstä.

Uutta jätelakia pohtinut työryhmä on esittänyt, että tuottajille tulisi uuden lainsäädännön myötä velvollisuus liittyä tuottajayhteisöön. Tuottajavastuuvalvontaa tekevä Pirkanmaan ELY-keskus voisi kuitenkin myöntää tähän poikkeuksen toiminnan laadun ja laajuuden perusteella. Tuottajavastuuvelvoitteita myös kevennetään tuottajille, jotka saattavat markkinoille vain vähän tuotteita.

Tuottajavastuuvalvonnan parissa työskentelee koko maassa vain viisi virkamiestä, kertoi johtava tuottajavastuuvalvoja Teemu Virtanen.

Johtava tuottajavastuuvalvoja Teemu Virtanen Pirkanmaan ELY-keskuksesta vetosi tuottajayhteisöihin, että nämä helpottaisivat tuottajavastuun käytännön hoitamista ja kehittäisivät yhden luukun palvelun, jossa eri tuottajayhteisöihin liittymisen, raportoinnit ja maksut voisi hoitaa kerralla. Tällä hetkellä on yrityksiä, jotka liittyvät kolmeenkin eri tuottajayhteisöön.

"Puhelimesta alkaa nousta höyry, kun luettelemme, että yrityksen täytyy hoitaa erikseen vaikkapa pakkausten, akkujen sekä sähkö- ja elektroniikkaromun tuottajavastuu liittymällä esimerkiksi kolmeen eri tuottajayhteisöön", Virtanen kuvaili yleisölle.

Hän katsoi, että viranomaisen näkökulmasta tuottajavastuun suuria tulevaisuuden haasteita ovat tuottajien suuri määrä ja toimintakentän laajuus, seurantatietojen saamiseen ja valtakunnalliseen tilastointiin liittyvät haasteet sekä tuleva lakimuutos, joka kasvattaa työmäärää ja vastuita.

"Tulevaisuus on työteliäs. Tuottajavastuun parissa työskentelee Pirkanmaan ELY-keskuksessa vain noin viisi virkamiestä, jotka vastaavat koko maan päätöksistä ja valvonnasta, tilastoista ja raportoinnista sekä vaikuttamisesta, viestinnästä ja kehittämisestä", Teemu Virtanen summasi.

Akkujen määrä kasvaa liikenteessä – kannettavassa kuluttajaelektroniikassa kasvu tasoittunut

Tapahtumassa oli esillä innostava, syyskuussa julkaistu Kierrätyksen sankarit -tehtäväkirja, jonka tuottajayhteisöjen neuvottelukunta on julkaissut yhteistyössä useiden tuottajayhteisöjen sekä A-lehtien kanssa. Kirja on suunnattu erityisesti 3-4-luokkalaisille, ja koulut voivat tilata lehteä A-lehdiltä ilmaiseksi.

Lisäksi iltapäivässä esiteltiin VTT:n, tuottajayhteisöjen, Lahden ammattikorkeakoulun sekä Pirkanmaan ELY:n viimeaikaisia hankkeita ja kokeiluja sekä niiden tuloksia. Varautuminen litiumakkujen lisääntymiseen jätehuollossa -hankkeesta oli kertomassa projektikoordinaattori Suvi Simpanen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

"Litiumakkujen määrä kasvaa voimakkaasti liikenteessä, mutta kannettavan kuluttajaelektroniikan osalta kasvu on tasaantunut. Erilaiset kuluttajatrendit, kuten langattomat kuulokkeet, lisäävät kuluttajakäytössä olevien akkujen määrää ajoittain", akkujen käyttöä ja jätevirtoja selvittänyt Simpanen kertoi.

Tuottajavastuu ei pelasta maailmaa, mutta on tärkeä osa kokonaisuutta

Professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta pohti omassa puheenvuorossaan tuottajavastuun roolia ja merkitystä kiertotaloudessa. Hän totesi, että yksi tuottajavastuun tavoitteista on kannustaa tuottajia ympäristöystävälliseen tuotesuunnitteluun, jossa jätettä syntyisi mahdollisimman vähän.

Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta toivoi, että kiertotaloutta toteuttavat yritykset saisivat selkeästi taloudellista hyötyä.

"Tavoitteena on ollut, että kun vastuu jätehuollon kustannuksista siirretään tuottajille, niillä on kannustin kustannusten pienentämiseen ja ympäristön huomioimiseen läpi tuotantoketjun. Käytännössä vaikutukset tuotesuunnitteluun ovat kuitenkin epäselvät, kun tuottajat hoitavat vastuun kollektiivisesti tuottajayhteisön kautta, eikä yksitäinen tuottaja hyödy tuotekehityksestään", Seppälä toi esiin.

Suomen ilmastopaneelissakin vaikuttava professori totesi, että kiertotalous ei ratkaise ilmastonmuutosta, mutta materiaalikierrot pitäisi sulkea myös muiden syiden, kuten luonnon monimuotoisuuden vuoksi.

"Tuottajavastuu ei pelasta maailmaa, mutta se on tärkeä osa kokonaisuutta. Lainsäädännön pitäisi kannustaa tekemään hyvää tuotesuunnittelua koko tuotteen elinkaaren näkökulmasta. Tärkeää olisi aiheuttaa vähemmän jätettä ja päästöjä sekä minimoida monimuotoisuusvaikutukset", Seppälä painotti.

Hän toivoo, että vähäpäästöiset ja kiertotaloutta tehokkaasti toteuttavat yritykset saisivat tulevaisuudessa entistä selkeämmin taloudellista hyötyä.


Alueellista tietoa