Navigointivalikko
Uutiset 2018

Vaikuta vesiin! 

Vesienhoidon kolmas ja merenhoidon toinen suunnittelukierros alkoivat. Kuuleminen merenhoidosta 8.1.–16.2.2018 ja vesienhoidosta 8.1.–9.7.2018 ovat käynnistyneet.

Kuvituskuva

Vesienhoidossa on tavoitteena vesien hyvä tila sekä rannikkovesissä, järvissä, joissa että pohjavesissä.  Merenhoidon tavoitteena on koko Suomen merialueen hyvä tila. Merenhoidossa tarkastellaan meriympäristöä rantaviivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka. 

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmia aletaan päivittää hoitokautta 2022–2027 varten. Suunnittelun aikataulusta ja työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä SOVA-lain mukaisesta ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamisesta ja toteuttamisesta kuullaan 8.1.2018–9.7.2018. 

Suomen ensimmäinen merenhoitosuunnitelma hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa, ja nyt hoitosuunnitelmaa päivitetään toiselle suunnittelukaudelle. Suomen merialueen tila 2018 ja siihen liittyvät tausta-asiakirjat, jotka koskevat hyvän tilan määritelmiä, yleisiä ympäristötavoitteita sekä taloudellisia analyysejä, ovat kuultavina 8.1.–16.2.2018.  Lisäksi tausta-aineistoon kuuluu Itämeren suojelukomission (HELCOM) koko Itämeren tilaa käsittelevän englanninkielisen raportin ensimmäinen versio. Samalla kuullaan myös SOVA-lainsäädännön mukaisesta ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamisesta ja toteuttamisesta koskien merenhoitosuunnitelmaa

Lisätietoa:


Alueellista tietoa