Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Vesiaiheiset ympäristöindikaattorit on päivitetty (Pohjalaismaakunnat)

Ympäristön tila -indikaattorit ymparisto.fi:ssä päivitetään vuoden 2017 aikana. Päivitystyö perustuu EU:n ympäristötietodirektiiviin. Viimeksi indikaattorit päivitettiin vuonna 2014. Indikaattorit päivitetään tänä vuonna neljässä erässä, ja nyt ensimmäisessä erässä ovat vesiaiheiset indikaattorit. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella seurataan seuraavia vesiaiheisia indikaattoreita:

  • Pistemäiset fosfori- ja typpipäästöt vesistöihin
  • Pintavesien ekologinen tila
  • Maatalouden typpi- ja fosforitase
  • Pohjavesien riskinarviointiluokitus
  • Suojelusuunnitelmien piirissä olevat pohjavedet
  • Madesaaliiden määrä
  • Merkittävien jokien vuosittainen pH-minimi

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesiaiheiset indikaattorit ymparisto.fi:ssä (ymparisto.fi)

Suurimmat muutokset positiiviseen suuntaan on tapahtunut pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadinnassa ja teollisuuden päästöissä.

Pohjavesien kohdalla noin puolella pohjavesialueista on nyt suojelusuunnitelma. Nousu on ollut suurinta Keski-Pohjanmaalla vuosien 2015 ja 2016 aikana, eli nyt lähes 50 prosentille maakunnan pohjavesialueista on laadittu suojelusuunnitelma.

Teollisuuden päästöissäkin on tapahtunut muutosta parempaan. Pitkällä aikavälillä teollisuuden typpipäästöt ovat tasaisesti alentuneet johtuen parantuneista teknisistä ratkaisuista. Etelä-Pohjanmaalla kaikista eri pistemäisistä päästölähteistä (teollisuus, yhdyskunnat) vesiin tuleva fosforikuormitus on hieman laskenut 2000-luvun aikana. Kokonaistyppikuormitus on pysynyt samalla tasolla kautta koko tarkastelujakson. Keski-Pohjanmaalla on nähtävissä yhdyskuntien aiheuttamassa kuormituksessa muutoksia viime vuosina, jolloin alueella on uudistettu jäteveden ja jätevesilietteiden käsittelyä. Pohjanmaalla eri päästölähteistä tulevat fosforipäästöt ovat laskusuuntaisia koko tarkastelujakson ajan.


Alueellista tietoa