Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Teitä laitetaan kuntoon erillisrahoituksella (Pirkanmaa)

Hallituksen korjausvelkaohjelman ansiosta teiden kunnon heikkeneminen on saatu Pirkanmaalla pysäytettyä.

Pirkanmaan maanteiden parantamishankkeita on kuluneena vuonna tehty lähinnä erillisrahoitusohjelmien tuella. Hallitus ohjasi valtakunnallisesti väyläverkon korjausvelan poistamiseen kolmen vuoden aikana yhteensä 600 miljoonaa euroa, josta tieverkkoon kohdistui noin puolet. Valtakunnallisista kehittämishankkeista puolestaan on perusväylänpidon lisärahoitusohjelmalla siirretty rahoitusta pienempiin alueellisiin investointeihin. Lisäksi Tampereen kaupunkiseudulla on toteutettu maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen mukaisia hankkeita valtion osoittamalla erillisrahoituksella.

Korjausvelkaohjelma valmisteltiin yhteistyössä Pirkanmaan elinkeinoelämän ja kuljetusyritysten kanssa. Vuonna 2017 merkittävimpiä korjausvelkakohteita olivat rakenteen parantamishankkeet maantiellä 332 Kurun ja Parkanon välillä, maantiellä 322 Luopioisten ja Pohjan välillä sekä maantiellä 346 Kotalan ja Innalan välillä. Korjausvelkarahoituksella uusittiin myös päällysteitä pääteillä sekä Sasin ja Viitapohjan kylien kohdalla. Lisäksi ohjelmalla poistettiin erikoiskuljetusverkon ongelmia. Sorateistä parannettiin Pinsiöntie ja Kaapelinkulmantie.

Korjausvelkaohjelman ansiosta päätieverkko on saatu parannettua jokseenkin optimaaliseen kuntoon, mutta vähäliikenteisempien teiden kunto on edelleen hieman heikentynyt. Parannettavaa jää vielä runsaasti, muun muassa huonokuntoisia päällysteitä on Pirkanmaalla edelleen noin 500 kilometriä. Ohjelma jatkuu vielä ensi vuoden ajan. Tiestön nykyisenkin kunnon ylläpitämisen kannalta lisärahoitusta olisi ehdottomasti jatkettava vuoden 2018 jälkeenkin, muutoin kunto heikentyy dramaattisesti. Esimerkiksi huonokuntoisten päällysteiden määrä kaksinkertaistuu Pirkanmaalla noin neljässä vuodessa ilman lisärahoitusta. Korjausvelkaohjelma on myös tienkäyttäjien ja elinkeinoelämän näkökulmasta kannattava, sillä satsaukset teiden kuntoon tulevat nopeasti ajokustannussäästöinä takaisin.

Perusväylänpidon lisärahoitusohjelmassa on esitetty kaksi hanketta Pirkanmaalle. Toinen niistä toteutettiin vuonna 2017 valtatie 12:llä Alasjärven ja Linnainmaan välillä. Reilun kilometrin mittaiset lisäkaistat poistivat välittömästi tielle aiemmin päivittäin muodostuneet lähdes viiden kilometrin mittaiset pysähtelevät jonot. Järjestelyt ja kaistojen väliin rakennettu keskikaide parantavat myös tien turvallisuutta. Vuonna 2018 on tarkoitus aloittaa eritasoliittymän ja ohituskaistan jatkeen rakentaminen valtatie 3:lle Kyröskosken kohdalle.

MAL-hankkeilla on parannettu lähinnä joukkoliikenteen, pyöräilijöiden ja jalan kulkijoiden olosuhteita Tampereen kaupunkiseudun alueella. Tänä vuonna toteutettiin pysäkki- ja pyörätiejärjestelyjä Lempäälän Hakkarissa, liityntäpysäköintialue Niihamaan, Tarastejärvelle johtavan Ruutanantien pysäkkijärjestelyjä, jalankulku- ja pyörätien parantaminen Tampereen ja Ylöjärven välisellä laatukäytävällä sekä tievalaistusta Lempäälän ja Vesilahden välille.

 


Alueellista tietoa