Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Tällä viikolla vietetään hajajätevesiviikkoa – kiinteistöjen omistajia kannustetaan jätevesijärjestelmien kunnostamiseen

Valtakunnallisella hajajätevesiviikolla 24. - 30.4. huhtikuuta kannustetaan haja-asutuksen kiinteistön omistajia tarkistamaan jätevesijärjestelmänsä ja suunnittelemaan sen uudistamisen. Haja-asutuksen jätevedet ovat suurin vesistöjen fosforikuormittaja maatalouden jälkeen.

Tehokas puhdistus nostaa kiinteistön arvoa

Kiinteistön vesi- ja jätevesihuollon ratkaisut painavat myös kiinteistökaupassa. Kun vesi- ja jätevesihuolto on hoidettu kuntoon, asunnon myyntiaika lyhenee, potentiaalinen ostajakunta on laajempi ja myyntihinta voidaan asettaa korkeammalle.

Miten edetä jätevesiremontissa?

Jos kiinteistönomistaja ei tiedä, täyttääkö jätevesijärjestelmä vaatimukset, on hyvä päivittää kiinteistön jätevesiselvitys jätevesineuvojan tai muun asiantuntijan avulla.

Jos remontti on tarpeen, kannattaa aluksi tiedustella kunnan rakennus- tai ympäristövalvonnasta, onko alue tarkoitus saattaa lähivuosina viemäriverkoston piiriin.  Jos liittyminen viemäriverkostoon ei ole mahdollista, voi selvittää mahdollisuuden käsitellä jätevedet yhdessä naapurin kanssa.

Kaikkien kannattaa, mutta kenet laki velvoittaa

Kaikkien lähivedet kiittävät, jos jätevesiasiat on hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla. Kuitenkin huhtikuussa 2017 voimaan tulleella ympäristönsuojelulain muutoksella hajajätevesi-lainsäädäntöä kohtuullistettiin. Lain mukaan kaikkien, joiden kiinteistö sijaitsee alle 100 metriä vesistöstä tai vedenhankinnan pohjavesialueelle pitää laittaa jätevesasiat kuntoon ennen viimeistään 31.10.2019.

Muiden, niin sanottujen kuivan maan kiinteistöjen täytyy kunnostus tehdä, vasta kun kiinteistöllä tehdään muutakin isompaa remonttia.

Lue lisää:


Alueellista tietoa