Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Natura  2000 -verkoston hoidon ja käytön yleissuunnitelmat päivitetty

Hoidon ja käytön suunnittelu on keskeinen työkalu Natura 2000 -verkoston luontoarvojen suojelutoimien kohdentamisessa ja toteutuksessa. ELY-keskukset ovat yhdessä Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa päivittäneet toimialueidensa Natura 2000 -verkoston yleissuunnitelmat. Niissä esitellään Natura-alueiden hoidon ja käytön suunnittelun tilaa ja kattavuutta ja linjataan tarkempien aluekohtaisten suunnitelmien tarvetta ja kiireellisyyttä.

Yleissuunnitelmien mukaan Natura 2000 -verkoston pinta-alasta 58 %:lle on olemassa ajantasaiset ja kattavat hoidon ja käytön suunnitelmat.  Noin 7 %:lla pinta-alasta suojelun toimeenpano ei edellytä suunnittelua, sillä alueiden säilyminen luonnontilassa turvaa riittävällä tavalla suojelun tavoitteet. Noin 25 % verkoston pinta-alasta vaatii uusia suunnitelmia, pientä päivittämistä ja kattavuuden parantamista noin 10 % alueista.

Lue lisää:

Alueellisia tiedotteita:


Alueellista tietoa