Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Liikenneturvallisuuskoordinaattori tukee paikallista liikenneturvallisuustyötä (Pirkanmaa)

Pirkanmaan liikenneturvallisuustyön toimintamallia on kolmen viime vuoden ajan täydennetty liikenneturvallisuuskoordinaattorin tehtävällä. Pirkanmaan mallissa koordinaattori tukee ja kehittää kuntien, ELY-keskuksen ja muidenkin liikenneturvallisuustoimijoiden liikenneturvallisuustyötä.


Koordinaattori aktivoi kuntien poikkihallinnollisten liikenneturvallisuustyöryhmien toimintaa ja avustaa liikenneturvallisuustoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Toimintamuotoja ovat muun muassa eri liikkujaryhmille järjestettävät tilaisuudet, tapahtumien ja tempausten järjestäminen, tiedottaminen ja yhteydenpito eri toimijoihin sekä kuntien liikenneturvallisuusryhmien käytännön tuki.

Koordinaattorityön taustalla ovat ELY-keskuksen ja kuntien yhdessä laatimat alueelliset liikenneturvallisuussuunnitelmat, eli viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelmat. Koordinaattori on Pirkanmaan mallissa sama taho, joka on ollut konsulttina laatimassa alueen liikenneturvallisuussuunnitelmaa ja tuntee siten alueen liikenteen erityispiirteet ja turvallisuustilanteen hyvin. Koordinaattori varmistaa, että liikenneturvallisuussuunnitelmat eivät jää hyllyyn pölyttymään, vaan niissä esitettyjä toimenpiteitä viedään eteenpäin määrätietoisesti.

Ensimmäisen kerran liikenneturvallisuuskoordinaattori otettiin Pirkanmaalla mukaan paikalliseen liikenneturvallisuustyöhön Ylä-Pirkanmaan kunnissa heti alueen liikenneturvallisuussuunnitelman valmistumisen jälkeen vuonna 2013.  Sitten toimintamalli jalkautettiin Luoteis-Pirkanmaalle. Mallin käyttöönottoa harkitaan nyt myös eteläisellä Pirkanmaalla, jossa viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelma valmistuu tänä keväänä.

Kunnista saatu palaute uudesta toimintatavasta on ollut niin hyvää, että koordinaattorimalli todennäköisesti laajenee tulevaisuudessa myös Lounais-Pirkanmaalle ja Tampereen seudulle. Koordinaattori toimisi näin jatkossa kaikkien Pirkanmaan kuntien apuna liikenneturvallisuustyössä. 

Lisätietoja antaa: Liikenneturvallisuusasiantuntija Suvi Vainio, puh. 0295 036 311, s-posti [email protected] 


Alueellista tietoa