Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Liikenneonnettomuuksien suhteen viime vuosi oli Pirkanmaalla valoisin pitkään aikaan (Pirkanmaa)

Vaikka jokainen maassamme sattunut liikenneonnettomuus on liikaa, vahvistavat Tilastokeskuksen viime vuoden tilastot Pirkanmaan henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien ilahduttavan suotuisan kehityksen.

Pirkanmaan tieliikenteessä tapahtui vuonna 2016 yhteensä 388 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta, joissa menehtyi 12 ja loukkaantui yhteensä 454 henkilöä. Vertailun vuoksi vuosina 2012–2015 tapahtui keskimäärin 445 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta vuodessa: niissä menehtyi keskimäärin 25 henkilöä ja loukkaantui keskimäärin 545 henkilöä vuodessa. Vaikka vuosittaisten onnettomuusmäärien satunnaisvaihtelut ovatkin verraten suuria, voidaan todeta, että Pirkanmaalla viime vuosi oli varsin positiivinen. 

Onnettomuuksien taustalla on lukuisia eri syitä. Moni onnettomuuteen johtavista päätöksistä tehdään ratin ja penkin välissä. Tienpitäjänä ELY-keskus pyrkii parhaansa mukaan edistämään turvallista liikkumista tieympäristöä muokkaamalla: parannamme muun muassa liittymiä, suojateitä, tiekaiteita ja säädämme nopeusrajoituksia. Myös tiestön hoidolla ja ylläpidolla on erinomaisen suuri merkitys turvallisen liikkumisen kannalta.  Tavoitteemme on, että kenenkään ei tarvitsi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessäTähän visioon pyrimme tiiviissä yhteistyössä muiden liikenneturvallisuustoimijoiden kanssa.  


Alueellista tietoa