Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Vesihuoltotulkki auttaa jätevesijärjestelmän valinnassa (Pirkanmaa)

Tuntuuko oikean jätevesijärjestelmän valinta vaikealta? Uusi Vesihuoltotulkki auttaa etenkin haja-asutusalueiden asukkaita ja mökkiläisiä selvittämään oman asuin- tai vapaa-ajan kiinteistönsä sijainnin suhteessa pohjavesialueisiin ja vesistöihin. Samalla selviää sekin, koskevatko ympäristönsuojelulain uudet, jätevesijärjestelmien kunnostamista koskevat siirtymäsäännökset kiinteistöä vai eivät. Suomen ympäristökeskus SYKEssä tehty sovellus auttaa tarvittaessa myös kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän valinnassa.

Sovellus löytyy osoitteesta www.ymparisto.fi/vesihuoltotulkki. Ympäristöhallinnon verkkosivuilta löytyy myös muuta kiinteistöjen omistajille suunnattua tietoa jätevesien käsittelystä ja tarjolla olevista neuvontapalveluista.

Pirkanmaalla lisätietoa haja-asutusalueen jätevesien käsittelystä saa myös Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n verkkosivuilta. KVVY ry:n jätevesineuvontaa on rahoittanut mm. Pirkanmaan ELY-keskus.

Lisätietoa:


Alueellista tietoa