Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Luonnontuotealalla ennakoidaan kasvua kansainvälisiltä markkinoilta

Luonnontuotealan pk-yritykset arvioivat lähitulevaisuuden yleiset suhdannenäkymät selvästi positiivisemmiksi kuin vuosi sitten. Myös näkymät kannattavuuden, vakavaraisuuden, innovaatioiden sekä tilausten määrän osalta ovat viime syksyä valoisammat.

Tällä hetkellä luonnontuotealalla panostetaan investointeihin, uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraamiseen sekä laajentumiseen uusille markkinoille. Alalla uskotaan muita pk-yrityksiä vahvemmin kykyyn palkata uutta henkilöstöä. Alan yritysten mukaan työvoimaa on helppo löytää ja alan koulutusta on hyvin tarjolla.

Yleinen kustannustaso koetaan selvästi pahimpana kehittymisen esteenä. Luonnontuotealalla myös sääntely korostuu selkeämmin kehittämisen esteenä kuin muissa pk-yrityksissä, koska moniin tuotteisiin liittyy keskustelua muun muassa uuselintarvikeasetuksen tulkinnoista sekä luonnontuotteiden terveysväittämistä.

Tiedot selviävät työ- ja elinkeinoministeriön, Finnveran ja Suomen Yrittäjien pk-yritysbarometrista, joka julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä, kehittämistarpeita ja - esteitä sekä digitaalisuutta liiketoiminnassa.

Lue lisää:


Alueellista tietoa