Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Vesihuoltotulkki auttaa kiinteistön haltijaa jätevesijärjestelmän valinnassa (Pohjalaismaakunnat)

SYKEssä tehty uusi helppokäyttöinen sovellus, Vesihuoltotulkki, auttaa etenkin haja-asutusalueiden asukkaita ja mökkiläisiä selvittämään oman asuin- tai vapaa-ajan kiinteistönsä sijainnin suhteessa pohjavesialueisiin ja vesistöihin.

Vesihuoltotulkin tarjoamia vaihtoehtoja tarkasteltaessa on kuitenkin syytä ottaa huomioon, että ehdotukset ovat vain suuntaa-antavia, koska  kaikkia erityistilanteita ei ole voitu sovellusta suunniteltaessa ottaa huomioon. Lisätietoja tarjolla olevista vaihtoehdoista saa tarvittaessa jätevesisuunnittelijoilta ja/tai kuntien ympäristöviranomaisilta.

Suomen ympäristökeskuksen tiedote vesihuoltotulkista 25.10.2017 (syke.fi)

Vesihuoltotulkki ymparisto.fi:ssä:

http://www.ymparisto.fi/vesihuoltotulkki


Alueellista tietoa