Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Pohjaveden havaintoputkien asennus Kirkkoharju-Keisarinharju -alueella Kangasalla

Pirkanmaan ELY-keskuksessa on meneillään valtakunnallinen pohjavesialueiden rajaamis- ja luokitushanke. Syyskuun viimeisellä viikolla pohjavesitutkimuksia tehdään Kangasalan harjualueilla.

Hankkeen aikana Pirkanmaan ELY-keskus tarkistaa kaikkien Pirkanmaan pohjavesialueiden (160 kpl) rajojen sijainnin ja luokituksen. Myös poistetut pohjavesialueet käydään läpi (136 kpl).

Pohjavesialueen rajojen määrittäminen tulee perustua parhaimpaan saatavilla olevaan geologiseen tietoon. Paikallisen maaperägeologian tunteminen auttaa pohjavesialueen rajaamisessa. Hankkeeseen liittyen Pirkanmaan ELY-keskus tekee yhteistyössä Kangasalan kunnan kanssa tutkimuksia sekä nykyisillä pohjavesialueilla että pohjavesialueiden ulkopuolisilla harjualueilla. Kangasalan läpi kulkevalta harjujaksolla on kaksi pohjavesialuetta Kirkkoharju B ja C. Harjujaksolta ei ole olemassa kattavaa tietoa mm. harjuytimen sijainnista tai laadusta.

Viisi uutta pohjaveden havaintoputkea

Pohjavesitutkimuksissa asennetaan viisi pohjaveden havaintoputkea. Havaintoputket asennetaan kairaamalla. Kairaukset tehdään harjun laelta kallionpintaan saakka, ja havaintoputket asennetaan koko harjujaksolle. Putket asennetaan Kirkkoharju B:lle ja C:lle sekä Kuohunharjulle, Huutijärvelle ja Keisarinharjulle. Kaikki putket asennetaan joko Kangasalan kunnan tai valtion omistamille kiinteistöille. Kaikista kairauksista otetaan ylös maalajihavainnot sekä pohjaveden ja kallion pinnantasot.

Pohjavesiputkista tullaan jatkossa tekemään pohjaveden pinnantason sekä laadun seurantaa. Pohjaveden laadun seuranta liittyy vesienhoidon toimeenpanoon. Vesienhoidossa Kirkkoharju B ja C pohjavesialueet on luokiteltu selvityskohteiksi ja näistä alueista on liian vähän laadullista tietoa.

Kairaukset syys-lokakuun vaihteessa

Kairaukset aloitetaan 25.9.2017 ja ne saadaan tehtyä kahden viikon kuluessa. Kairauspisteillä on mukana ELY-keskuksen edustaja, joka antaa tarvittaessa lisätietoa hankkeesta. Kairaamisesta, etenkin kolmen metrin kalliovarmistuksen kairaamisesta, lähtee kova ääni. Tällöin kairakoneen lähelle ei kannata tulla ilman kuulosuojaimia. Kairaustulokset ja havainnot pohjaveden pinnantasosta viedään Suomen ympäristökeskuksen avoin data -palveluun.

Lisätietoja kairauksista antaa Pirkanmaan ELY-keskuksesta suunnittelija Annukka Galkin (email. annukka.galkin(at)ely-keskus.fi tai puh. 0295036323).


Alueellista tietoa