Hyppää sisältöön
Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Hällämönharju-Valkeiskankaan Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma nähtävillä (Pohjois-Pohjanmaa)

Hällämönharju-Valkeiskangas kuuluu Suomen Natura 2000 -verkostoon arvokkaana harjualueena. Natura-alueen pinta-ala on noin 1 400 hehtaaria, ja se sijaitsee Vieremän ja Pyhännän kuntien alueella.

Natura-alueelle ollaan laatimassa hoito- ja käyttösuunnitelmaa, jossa esitetään mm. luonnon nykytila, alueen käyttömuodot, hoidon ja käytön tavoitteet sekä metsänkäytön ja luonnonhoidon periaatteet.

Suunnitelman laatimista ohjaa työryhmä, johon kuuluvat edustajat Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksista, Vieremän kunnasta, Suomen metsäkeskuksesta, Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluista, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiristä sekä Ahvenpuron yhteismetsästä ja Tornator Oyj:stä (maanomistajien edustus). Suunnitelma on laadittu osana EU:n PaahdeLife-hanketta:

Voit tutustua hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnokseen alla olevista linkeistä. Suunnitelmaa voi kommentoida 8.9.2017 asti. Kommentit pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen:

Suunnitelma


Alueellista tietoa