Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Eteläsavolaisille viljelijöille lähetetään kysely ympäristökorvausjärjestelmästä (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus selvittää alueen viljelijöiden kokemuksia ja näkemyksiä ympäristökorvausjärjestelmästä. ELY-keskus lähettää suurelle joukolle maatiloja suunnatun kyselyn näinä päivinä.

Kyselyssä selvitetään maaseutuohjelman ympäristökorvauksen toimivuutta ja vaikuttavuutta. Myös ympäristökorvausjärjestelmän ulkopuolella olevat tilat voivat saada kyselykirjeen, sillä siinä selvitetään myös syitä ympäristökorvausjärjestelmän ulkopuolelle jäämisestä.

Etelä-Savon ELY-keskus hyödyntää kyselyn tuloksia tehdessään esityksiä tulevan maaseutuohjelman ympäristökorvausta varten. Kyselyn tulokset ovat käytettävissä myös nykyisen maaseutuohjelman väliarvioinnissa, joka teetetään ulkopuolisella arvioijalla loppuvuodesta.

Kyselyn käytännön toteutuksen tekee maisteriopiskelija Suvi Itänen, joka työskentelee Etelä-Savon ELY-keskuksessa ja hyödyntää aineistoa Jyväskylän yliopistolle tehtävässä opinnäytetyössään. ELY-keskuksen puolesta työstä vastaa ja sen ohjaajana toimii maaseutupalvelut -yksikön päällikkö Maija Puurunen.

Kysely lähetetään postitse huhtikuun loppupuolella maatalouden tukirekisteristä satunnaisotannalla valituille viljelijöille. Kyselyyn voidaan vastata sähköisesti tai paperilomakkeella palautekuoressa. Kysymykset on pyritty laatimaan helposti vastattaviksi. Kyselyn täyttämiseen menee aikaa noin 10 minuuttia. Palautetuista vastauksista ei voida lähettäjiä jäljittää.

ELY-keskus toivoo viljelijöiden vastaavan kyselyyn runsaslukuisesti, jotta kyselyn kautta saataisiin totuuden mukainen vääristymätön kuva eteläsavolaisten viljelijöiden kokemuksista ja näkemyksistä ympäristökorvausjärjestelmästä.

Lisätietoja kyselystä:

Suvi Itänen, p. 0295 024 110, suvi.itanen(at)ely-keskus.fi
Maija Puurunen, p. 0295 024 074, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi

 


Alueellista tietoa