Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Energiatuet siirtyvät ELY-keskuksista Tekesiin 2017

Energiatukien käsittely, päätöksenteko ja hallinnointi siirtyvät vuoden 2017 alusta ELY-keskuksista Tekesiin. Käyttöehdot ja rahoitettaviksi hyväksyttävät kohteet säilyvät siirrossa ennallaan.

ELY-keskukset siirtävät Tekesin käsiteltäviksi ne hakemukset, jotka on jätetty ELY-keskukselle, mutta joihin ei ole tehty päätöstä vuoden 2016 loppuun mennessä. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään hakemustensa siirtämiseksi ELY-keskuksista Tekesiin.

Vuonna 2016 tai sitä ennen käynnistyneiden energiatukihankkeiden raportointi ja mahdolliset muutokset hoidetaan ELY-keskuksissa. Em. päätösten maksatukset hoitaa edelleen KEHA-keskus.

Yritykset, kunnat tai muut yhteisöt voivat saada energiatukea investointi- ja kehittämishankkeisiin, jotka edistävät uusiutuvan energian tuotantoa tai käyttöä, edistävät energian säästöä, tehostavat energian tuotantoa tai käyttöä tai vähentävät energian tuotannon tai käytön ympäristöhaittoja.

Lue lisää:


Alueellista tietoa