Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Vaalimainos ei saa vaarantaa liikenneturvallisuutta (Pirkanmaan ELY-keskus)

Kuukauden päästä käytävien eduskuntavaalien mainokset ilmestyvät maanteille näinä päivinä. Vaalimainos on hyvä sijoittaa taajaman läheisyyteen siten, ettei siitä aiheudu vaaraa liikenteelle.

Sopivia vaalimainosten sijoituspaikkoja ovat esimerkiksi kevyen liikenteen väylät ja sellaiset tieosuudet, joilla ei ole liittymiä. Liikennemerkkeihin tai maantien ylittäviin siltoihin eikä turvallisuussyistä rautatien ali- ja ylikulkusiltoihinkaan ole lupa kiinnittää vaalimainosta. Kiellettyjä kohteita ovat myös maanteiden tiekaiteet ja linja-autopysäkkien sadekatokset.

Pirkanmaalla Liikenneviraston antamaa ohjetta vaalimainosten sijoittelusta valvoo ELY-keskus, jolla on oikeus poistaa maantien varresta väärin sijoitettu mainos, jos siitä aiheutuu liikenteelle välitöntä vaaraa tai kohtuutonta haittaa tien kunnossapidolle.

Aiheesta lisää Liikenneviraston sivuilta


Alueellista tietoa