Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Tiedot 2014 maksetuista tuista julkaistu - Maisemat ruotuun -hanke suurin tuen saaja Lapissa (Lapin ELY-keskus)

Maaseutuvirasto on julkaissut tänään verkossa tiedot EU:n varainhoitovuotena ja kalenterivuotena 2014 maksetuista EU-osarahoitteisista tuista. Maksetut tuet olivat viljelijätukia, hanke-, yritys- ja rakennetukia, markkinatukia ja muita kuten esimerkiksi varastointiin ja menekinedistämiseen tarkoitettuja tukia.

Lapin suurin tuensaaja viime vuonna oli Lapin ELY-keskuksen hallinnoima ja Kainuun ELY-keskuksen kanssa rahoittama Maisemat ruotuun -hanke, jota on toteutettu Etelä- ja Keski-Lapissa ja Kainuussa vuosina 2011–2014. Hankkeessa kartoitettiin arvokkaat maisema-alueet Lapin ja Kainuun alueella, ja selvitettiin kylätasolla maiseman ongelmakohtia. Yhdessä kyläläisten ja seudun yrittäjien kanssa tärkeimpiä kohteita kunnostettiin ja organisoitiin kohteiden hoito jatkossa, yleisimmin joko laiduntamalla tai niittämällä.

Lisäksi hankkeessa järjestettiin myös maisemanhoitoon ja rakennusperinnön kunnostukseen liittyviä neuvontapäiviä, joiden teemat vaihtelivat korjausneuvonnasta, punamullan keitosta ja pärekaton laitosta niittyjen hoito- ja kasvitunnistuspäiviin. Lisätietoja Maisemat ruotuun -hankkeesta saa loppuraportista.

EU-tukien hakupalvelu verkossa sisältää tiedot maksetuista tuista EU:n varainhoitovuodelta (16.10.2013–15.10.2014) ja kalenterivuodelta 2014. Tukisummat sisältävät sekä EU:n että kansallisen rahoitusosuuden. Kokonaan kansallisista varoista maksetut tuet eivät sisälly hakupalvelun tietoihin kansallisen lainsäädännön takia.

Lisätietoja maksetuista tuista:
Maaseutuviraston tiedote 12.3.2015
EU-tukitietojen hakupalvelu (mavi.fi)

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Hannu Linjakumpu, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 083


Alueellista tietoa