Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Miten sujuvoitetaan ympäristömenettelyjä? (Pirkanmaan ELY-keskus)

Ministeri Lauri Tarastin johtama arviointiryhmä on saanut työnsä päätökseen ja ehdottaa kaikkiaan 19 toimenpidettä ympäristömenettelyjen sujuvoittamiseksi.

 Asiantuntijaryhmä ehdottaa muun muassa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) ja kaavoituksen nykyistä tehokkaampaa yhteensovittamista, ennakkoneuvotteluja koskevien säännösten lisäämistä lainsäädäntöön, lupavelvollisuuden keventämistä eräiltä osin, sähköisten menettelyjen kehittämistä sekä valituslupajärjestelmän laajentamista. 

Arviointiryhmän työn lähtökohtana oli se, että investointi- ja elinkeinohankkeet voisivat edetä nykyistä sujuvammin ja nopeammin ympäristönsuojelun tavoitteista tinkimättä.

"Suurin osa ehdotuksistamme on ratkaistavissa ja toteutettavissa lyhyellä aikavälillä, osassa tarvitaan tarkempia selvityksiä. Toivon, että ehdotuksemme otetaan tulevan hallituksen hallitusohjelmaan", sanoi ministeri Tarasti. 

Lue lisää ympäristöministeriön tiedotteesta 10.3. "Tarastin ryhmä: 19 ehdotusta ympäristömenettelyjen sujuvoittamiseksi":
http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Tarastin_ryhma_19_ehdotusta_ymparistomen(32942)


Alueellista tietoa