Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Merenkurkun yhteistyöhanke SeaGis 2.0 on käynnistynyt (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

SeaGis 2.0 on Interreg Botnia-Atlantican piirissä käynnistetty hanke, jossa Ruotsin ja Suomen alueelliset viranomaiset yhdessä Åbo Akademin ja Uumajan yliopiston kanssa pyrkivät kehittämään alueen sinisen kasvun yhteistyötä. Tavoitteena on luoda edellytyksiä ja innostaa merellisestä ympäristöstä riippuvien elinkeinojen kestävää kehitystä. Hanke käynnistyi tämän vuoden kesäkuussa ja jatkuu toukokuuhun 2018. Västerbottenin lääninhallitus toimii hankevastaavana. Hankkeen yhteistyökumppanit yllä mainittujen lisäksi ovat Västernorrlandin lääninhallitus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan liitto ja Metsähallitus.

SeaGIS 2,0 -hankealue

 

Hankkeen budjetti on 1,5 miljoonaa euroa, ja 60 % rahoituksesta tulee Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).  Loput rahoituksesta on Suomen ja Ruotsin valtiollista rahoitusta sekä hankkeen kumppaneilta saatua omarahoitusta.

Hanke koostuu viidestä substanssitoimenpiteestä, jotka jakautuvat osatoimenpiteisiin alla olevan taulukon mukaisesti. Osatoimenpiteiden alla mainitaan toteutuksesta vastaava kumppani (Västerbottenin lääninhallitus LST, Pohjanmaan liitto ÖF, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus NTM, Åbo Akademi ÅA, Metsähallitus FST ja Umeå Universitet Umu).

Hanke esittelee tulokset verkkosivullaan

jossa voidaan myös tutustua edeltävän SeaGis -hankkeen kehittämään karttapalveluun. Karttapalvelussa on karttapohjiin koottu tietoa Suomen ja Ruotsin rannikolta. SeaGis 2.0 -hankkeessa karttapalvelua kehitetään edelleen ja palveluun syötetään lisää aineistoja. Karttapalvelu on kaikille avoin ja löytyy hankkeen verkkosivulta.

Lisätietoja hankkeesta antaa Hans-Göran Lax ja Vincent Westberg Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

 


 


Alueellista tietoa