Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Kestävä elämäntapa osaksi koulun arkea - luokassa ja luokan ulkopuolella (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kymenlaakson tuore ympäristökasvatusverkosto KYY järjesti keskiviikkona 4.3. opettajille ja kasvattajille koulutuspäivän Anjalassa. Päivään osallistui lähes 40 opettajaa ja kasvattajaa sekä ryhmä opiskelijoita. Päivän aikana pohdittiin, miten kestävä kehitys näkyy koulujen arjessa. Opetusneuvos Jukka Tulivuori Opetushallituksesta saapui paikalle kertomaan, miten kestävä elämäntapa on sisällytetty uuteen, ensi syksynä voimaan tulevaan opetussuunnitelmaan (OPS2016).

Kehitysministeri Sirpa Paatero kertoi omassa puheenvuorossaan kestävän kehityksen nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä ulkoministeriön toimista kestävän kehityksen edistämisessä. Hän kertoi, että vuosi 2015 on suurten globaalien ratkaisujen vuosi, joka linjaa ihmiskunnan tulevaisuutta ainakin 15 vuotta eteenpäin. Tänä vuonna YK:ssa päätetään uusista kehitystavoitteista, niiden rahoituksesta ja syyskuussa on tulossa lisäksi Pariisin ilmastokokous, jossa päätetään ilmastosopimuksesta. Paatero myös kannusti paikalla olevia ympäristökasvattajia. Paateron mukaan ympäristökasvatus on tärkeää työtä, joka on välttämätöntä tehdä.

Tutkijatohtori Marjaana Kangas Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitokselta kertoi, miten oppimisympäristöt laajenevat koulun ulkopuolelle. Kankaan esityksessä kiteytyi päivän sanoma: koulu on osa yhteiskuntaa ja oppimista tapahtuu kaikkialla. Kangas totesikin, että oppimisen ilo ei synny puhuvan pään kuuntelusta. Koulun ja sitä ympäröivän yhteisön välinen yhteistyö tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös kestävän kehityksen opetukseen. Kangas esitteli useita esimerkkejä suomalaisista kouluista. Luokan ulkopuolella oppilaille avautuu mahdollisuus ottaa erilaisia rooleja ja toimia eri tavalla kuin luokkatilanteessa.

Aamupäivän luento-osuuden jälkeen osallistujat hajaantuivat työpajoihin, joissa esiteltiin ja kokeiltiin erilaisia ympäristökasvatuksen menetelmiä ja välineitä. Milla Hämäläinen Ympäristökoulujen liitosta esitteli MAPPA-tietopankkia, josta löytyy noin tuhat erilaista aineistoa opetukseen eri kouluasteilla. Aulikki Laine Ekopaku-hankkeesta esitteli luonto- ja ympäristökasvatukseen varusteltua pakettiautoa. Juhani Kärki Helsingin Mediakeskuksesta esitteli erilaisten mobiilisovellusten käyttöä opetuksessa. Tiina Lecklin Luontokoulu Hailista toi työpajaansa kokeiltavaksi yhden ilmastokasvatuksen menetelmän. Antti Halonen Kymenlaakson ammattikorkeakoulusta laittoi työpajaansa osallistujat pohtimaan taidekasvatuksen mahdollisuuksia ympäristökasvatuksessa.

Tietoa tapahtuman taustaorganisaatiosta:

KYY – Kymenlaakson ympäristökasvatusverkosto (olemme Facebookissa) järjesti keskiviikkona 4.3.2015 opettajille ja muille opetussektorilla toimiville seminaarin aiheesta Kestävä elämäntapa ja OPS 2016 -työkaluja opettajille Nuorisokeskus Anjalan alueella. KYY on maaliskuussa 2014 perustettu kuntien opetustoimien ja muiden kymenlaaksolaisten ympäristökasvatuksen saralla toimivien tahojen verkosto, jonka tavoitteena on lisätä maakunnan lasten ja nuorten ympäristökasvatusta hyödyntäen alueen toimijoiden yhteistyötä.

KYY-verkoston puolesta lisätietoja antaa:   

Kehittämispäällikkö Kirsi Sali
Nuorisokeskus Anjala/Ankkapurhan kulttuurisäätiö
Ankkapurhantie 15, 46910 Anjala
puh. 020 611 6214


Alueellista tietoa