Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Kalastusta valvotaan Perämerellä alkavalla pyyntikaudella (Lapin ELY-keskus)

Länsi-Suomen merivartioston ja ELY-keskuksen yhteistiedote

Viranomaisten kalastuksenvalvonnan painopisteitä tulevalla kalastuskaudella ovat saaliit, luvat, pyydysten laillisuus ja pyydysten merkintä sekä pyydysten sijoittaminen. Valvontaa tekevät yhteistyössä ELY-keskus, Merivartiosto, poliisi ja Metsähallitus. Havaittuihin rikkeisiin puututaan tilanteen mukaan käyttäen koko keinovalikoimaa valistuksesta sakkoihin ja tutkintaan saakka.

Perämerellä keskitytään etenkin lohenkalastuksen valvontaan, koska laji on Euroopan Unionin kiintiöimä laji ja tärkein ammattikalastuksen saaliskala. Valvonnalla varmistetaan osaltaan, ettei Suomen lohisaaliille asetettu enimmäiskiintiö ylity.

Pohjanlahden ja Simojoen kalastuksesta on säädetty valtioneuvoston vuonna 2008 annetulla asetuksella. Valvonnassa joudutaan ottamaan huomioon erilaiset kalastussäädökset yleisvesialueella, Oulu-, Ii- ja Kemijokisuiden terminaalialueilla sekä Simojokisuun merialueella.

Valvonta aloitetaan jo ennen pyyntikauden alkua ja sitä jatketaan vielä lohenkalastuksen päättymisen jälkeen. Lohenkalastus lopetetaan kansallisen lohikiintiön tultua täyteen. Tyypillinen rikkomus vuodesta toiseen on laittomien pintaverkkojen käyttö lohenkalastuksessa.

Tornionjoen rajajokisopimuksen alue ja siellä noudatettavat erityissäädökset on valvonnan yksi painopistealue. Kalastajien on syytä ottaa huomioon, että Suomen ja Ruotsin rajajokisopimuksen alueella taimenen ottaminen saaliiksi on kielletty. Muualla Perämerellä noudatetaan meritaimenella 60 cm:n alamittaa. Lohen alamitta Perämerellä on 50 cm.

Pyydysten merkitsemiseen kiinnitetään valvonnassa erityishuomiota. Säännöllisen vesiliikenteen käyttämillä alueilla tulee kiinteät ja seisovat pyydykset varustaa vähintään 1,2 metriä vedenpinnan yläpuolelle ulottuvaan lippusalkoon kiinnitetyllä neliön muotoisella lipulla, jonka kunkin sivun pituus on vähintään 20 senttimetriä. Satunnaisen vesiliikenteen alueella merkitsemiseen käy vähintään 15 cm:n koho/kanisteri tai vähintään 40 cm:n korkuinen lippusalko. Pyydyksen asettajan nimi- ja yhteystiedot sekä kalastusoikeuden osoittava merkki tulee kiinnittää pyydyksen uloimman pään kohon, lippusalon tai merkkisalon yhteyteen.

Ammattikalastajien määrä Perämerellä on jonkin verran lisääntynyt viime vuosina. ELY-keskusten ammattikalastajarekisteriin on ilmoittautunut Perämeren alueella noin 400 kalastajaa. Ammattikalastajien ja vapaa-ajankalastajien verkkopyynti on vähentynyt merellä jatkuvasti johtuen hylkeiden runsastumisesta.

Lisätietoja antavat:

Kalatalousasiantuntija Jouni Hiltunen
ELY-keskus – kalatalouspalvelut / Pohjois-Suomi
jouni.hiltunen(at)ely-keskus.fi
Puh. 0295 037 046

Kapteeniluutnantti Markku Kohonen
Virpiniemen merivartioaseman päällikkö
Mustakarintie, 90820 KELLO
puh. 0295 427501
gsm. 040 51 52 582
fax. 0295 411534
markku.kohonen(at)raja.fi
www.raja.fi


Alueellista tietoa