Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Kaakkois-Suomi – hyvä paikka asua, yrittää ja viettää vapaa-aikaa (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) 

Maaseutuohjelmalla halutaan parantaa yrittämisen ja elämisen edellytyksiä maaseudulla. Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittaa maaseudun pienyritysten, maataloustuotteiden ensiasteen jalostusta harjoittavien pk-yritysten sekä maatilojen investointeja ja kehittämistä. Rahoitusta myönnetään myös elinkeinoja kehittäville ja maaseudun elinvoimaisuutta lisääville hankkeille. Lähes koko Kaakkois-Suomi on maaseutualuetta lukuun ottamatta Kouvolan, Kotkan, Lappeenrannan ja Imatran keskusta-alueita.

Rahoitusta paikallisesti, alueellisesti, alueiden välisesti, valtakunnallisesti

Haku on jatkuva sekä yritys- ja kehittämishankkeissa, mutta hakemukset käsitellään ELY-keskuksessa valintajaksoittain. Kaakkois-Suomessa seuraava valintajakso päättyy 31.10.2015. Hanketukien seuraava valintajakso on 1.11.2015–29.2.2016. Yritystukien puolella seuraavat valintajaksot ovat 1.11.–31.12.2015 ja 1.1.–29.2.2016. Rahoitettavien hakemusten valinnassa käytetään valtakunnallisia valintakriteereitä.

Kehittämishanke voi olla koulutusta tai tiedotusta. Se voi olla maaseudun palvelujen ja kylien kehittämistä tai investointeja. Se voi olla myös yhteistyötä elinkeinojen kehittämiseksi. Yhteistyöhankkeessa voidaan kehittää osapuolten yhteistyönä uusia tuotteita ja menetelmiä tai sen avulla yrittäjät voivat yhdessä toisten yrittäjien ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa parantaa toimialansa kannattavuutta.

 

Vuoden 2015 valtakunnalliset hankkeet on valittu

ELY-keskukset ovat valinneet Maaseutuohjelmasta vuonna 2015 rahoitettavat valtakunnalliset hankkeet. Hämeen ELY-keskus tekee niille rahoituspäätökset ja niihin tullaan käyttämään EU:n ja valtion rahoitusta yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Seuraavat hankkeet on valittu rahoitettavaksi:

 • Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (LUKE)
 • Puutarhatuotannon uusi kiertotalous – uutta arvoa ja liiketoimintaa (Hämeen AMK Oy)
 • Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin (Hämeen AMK Oy)
 • Outdoors Finland kansainvälistymisohjelma 2015–2018 (Finpro ry)
 • ERIHYVÄ – erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia (Foodwest Oy)
 • Uudistuva hevostalous (Hämeen AMK Oy)
 • Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat – metsäpalveluyrittäjyys kasvuun (Suomen metsäkeskus).

Aiemmin valituista koordinaatiohankkeista (luonnontuotteet, luomu, lähiruoka, Green Care, matkailu ja energiatehokkuus) löytyvät esittelyt ja lisätietoa: https://www.maaseutu.fi/fi/tuemme-naita/valtakunnalliset/Sivut/default.aspx

Hyödynnä maaseuturahoituksen mahdollisuudet Kaakkois-Suomessa ja kysy lisää:

 • Yritysrahoitus: Jukka Saarni p. 0295 029 085, Riikka Penttilä p. 0295 029 123
 • Hankerahoitus: Jukka Penttilä p. 0295 029 077, Leena Hyrylä p. 0295 029 047
 • Tuet maatiloille: Juha Leinonen p. 0295 029 068
 • Sähköpostiosoitteet: [email protected]

Leena Hyrylä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus


                             
                            Kuva: Kirsi-Maria Kauvo.  Rajan läheisyys on yksi Mahdollisuuksien
                            maaseutu - Kaakkois-Suomi -kehittämissuunnitelman läpi-
                            leikkaavista teemoista.


Alueellista tietoa