Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Ehdotukset YVA-yhteysviranomaistoiminnan kehittämisestä julkaistu

Ympäristöministeriön asettama työryhmä on julkaissut ehdotuksensa YVA-yhteysviranomaistoiminnan kehittämiseksi. Ehdotukset koskevat yhteysviranomaistoiminnan järjestämistä ja voimavaroja; yhteysviranomaisten työkaluja ja koulutusta; hankkeesta vastaavan ohjausta ja ympäristövaikutusten arvioinnille (YVA) asetettavaa vaatimustasoa; osallistumista; YVA:n ja muiden menettelyiden yhteensovittamista sekä lainsäädännön kehittämistä.

Työryhmän mukaan YVA-lainsäädäntö luo jo nykyisellään hyvät edellytykset eri laeista tulevien velvoitteiden yhteensovittamiselle. Yhteysviranomainen voisi ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alkaessa arvioida sen ja muiden menettelyiden yhteensovittamisen mahdollisuudet ja sopia järjestelyistä hankkeen kaavoitus- ja lupaviranomaisten kanssa.  

Ympäristöministeriön asettama työryhmä koostui ELY-keskusten, työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen ympäristökeskuksen sekä ympäristöministeriön edustajista. Yhteysviranomaisina YVA-hankkeissa toimivat ELY-keskukset sekä ydinenergiahankkeissa työ- ja elinkeinoministeriö.

Lue lisää:

 

 

 


Alueellista tietoa