Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Jätteistä energiaa -seminaari 13.2.2014 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Haminan perinteikkäässä energiaseminaarissa oli tällä kertaa teemana Jätteistä energiaa ja Materiaalien kierrätys. Wanhalla Työskillä pidetyssä seminaarissa oli kuutisenkymmentä osallistujaa (kuva Jukka Timperi 2014).

Luonnonvarojen kestävä käyttö, uusiutuvan energian käytön lisääminen sekä materiaalien entistä tehokkaampi hyötykäyttö on tuotannon ja kulutuksen kasvaessa nousemassa yhä keskeisempään asemaan yhteiskunnassa. Seminaarissa esiteltiin suuntaviivoja kohti resurssiviisasta ja materiaalitehokasta taloutta, jossa luonnonvaroja käytetään säästeliäästi ja samalla luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Seminaarissa selvitettiin muun ohella prosessi- ja energiateollisuudessa syntyviä materiaalivirtoja, niiden uusia hyödyntämismahdollisuuksia sekä eri toimialojen synergiapotentiaalia.

Seminaarissa luotiin myös katsaus ohjelmapuitteisiin Suomessa ja EU:ssa, Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelmassa (ELSU) esitettyihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin jätehuollon kehittämiseksi vuoteen 2020 sekä Kymenlaakson luonnonvarastrategian ja ilmasto- ja energiastrategian keskeisiin kysymyksiin.

Järjestelyistä vastasivat Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Cursor Oy, Haminan kaupunki, Haminan Energia Oy ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulu.

 


Alueellista tietoa