Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

EU-valtiontukisääntöjen kokonaisuudistus voimaan 1.7.2014

EU-valtiontukisääntöjen uudistuksella pyritään yksinkertaistamaan ja tehostamaan yritystukien valvontaa ja siirtämään valvonnan painopistettä tukiin, jotka vääristävät sisämarkkinoiden toimintaa ja kilpailua eniten. Uudet säännöt tulevat pääosin voimaan 1.7.2014.

Tukien valvontaa kevennetään siten, että entistä suurempi osa tuista voidaan ottaa käyttöön heti ilman Euroopan komission ennakkotarkistusta. Kevyemmän valvonnan piiriin tulevat esimerkiksi laajakaistojen rakentamiseen myönnettävät valtiontuet sekä tuet innovointiin ja kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen. Myös pk-yritysten tukien valvontaa on entisestään yksinkertaistettu. Komissio valvoo sääntöjen noudattamista näissä tapauksissa jälkikäteen. Eniten kilpailua vääristävät tuet tutkitaan kuitenkin edelleen komissiolle tehtävässä ennakkoilmoitusmenettelyssä.

Lue lisää:


Alueellista tietoa