Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Nuoren kaupunki -sivusto on nuorisotakuuta parhaimmillaan! (Etelä-Savon ELY-keskus)

Nuorisotakuu on erityisen onnistunut, kun nuoret toimivat itse ja auttavat toisiaan. Savonlinnassa Nuoren kaupunki -sivuston avaus 30.6.2014 on juuri tästä paras todiste!  Aikuisia tarvitaan kannustamaan ja tukemaan nuoria omiin valintoihin ja tekoihin.

Taustalla nuorten omaan aktiivisuuteen on kuntien palveluverkosto. Etelä-Savossa onkin lakisääteiset nuorten ohjaus- ja palveluverkostot kunnissa olemassa alustavien kyselyaineistojen perusteella lähes kaikissa kunnissa. Niiden tehtävänä on työskennellä monihallinnollisesti opetus-, sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimen sekä työhallinnon ja poliisihallinnon kesken. Myös puolustusvoimat, seurakunnat, liikunta- ja kansalaisjärjestöt ja muut voivat olla siinä mukana.

Nuoren kaupunki -sivustossa on erityisen mainiota se, että kunnan palveluverkosto on siinä esitetty nuorten omasta näkökulmasta heidän itsensä tekemänä. Sivusto on yksi harvinaisimmista palveluverkoston kuvauksista Suomessa ylipäänsä ja samalla ensimmäisiä nuorten itsensä tekemiä. Osuuskunta Innostin, Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, Kanava-hanke ja Savonlinnan kaupunki ovat saaneet aikaan otollisen kannustavan pohjan nuorille toimia itse. Nuoren kaupunki -sivusto on päässyt hienosti eteläsavolaisiin nuorisotakuun tavoitteisiin kuntien toiminnasta ja nuorten osallisuudesta.

Kuntoutussäätiön tutkimuksen perusteella nuorten itsensä mielestä nuorisotakuu on auttanut selkiyttämään tulevaisuuden suunnitelmia ja lisännyt motivaatiota hakea ja päästä koulutukseen ja työhön. Myös nuorten työttömyysjaksot ovat pysyneet kohtuullisina, vaikka muutoin talous- ja työllisyystilanne on ollut nuorten kannalta hankala. Sanssi-kortti on ollut menestyksekäs, sillä sen avulla on työllistynyt yli 10 000 nuorta Suomessa.

Suomessa ja Etelä-Savossa kunnat ovat ottaneet vastuutaan nuorisotakuusta hyvin. Muualla Euroopassa nuorisotakuu käsitetään suppeampana kuin Suomessa, esimerkiksi työllistymisen jakso on meillä 3 kuukautta, kun se muualla on 4 kuukautta. Suomessa nuorisotakuu ymmärretään koostuvaksi kolmesta kokonaisuudesta: itsenäisestä elämästä, mahdollisuudesta työhön tai koulutukseen sekä ammattitaidosta ja työllistymisestä. Nuorisotakuusta onkin hyvä ymmärtää, että kyse on pitkäjänteisestä työskentelystä, jossa Etelä-Savossakin merkittävää on kehittää verkostoja entistä toimivammaksi nimenomaan nuorten näkökulmasta kuten Nuoren kaupunki -sivusto osoittaa. Palvelujen kohtaaminen ja osallisuuden tunnistaminen ja lisääminen ovat varmasti myös tärkeitä kohteita jatkaa työtä nuorten hyväksi.

Vastuuta ottaa jokainen nuorten kanssa työskentelevä ja toimiva, sillä nuorisotakuun idea on tehdä asioita yhdessä yrittäen. Hyviä käytänteitä tulee myös avoimesti jakaa: toivottavasti Nuoren kaupunki leviää nopeasti Etelä-Savon muihin kuntiin ja koko Suomeen!


Nuorten foorumissa marraskuussa 2013 nuoret tekivät ohjelman nuorille ja yhtenä tuloksena oli pussinheitto!

Linkit:

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Tuija Toivakainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4220


Alueellista tietoa