Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

EU-maaseuturahaston Parhaat käytännöt -kilpailuun ehtii ilmoittautua 30.4. mennessä (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Parhaat käytännöt 2014 -kilpailulla maaseutuverkosto etsii jälleen kuluvana vuonna
maaseudun parhaita hankkeita, toimintamalleja, yhteistyön muotoja ja onnistumisia.
Kilpailun voittajat julkistetaan lokakuun 29. päivänä, Lahden Sibeliustalossa
järjestettävässä Maaseutugaalassa. Kyseessä on maaseudun kehittämistyön juhla,
joka on suunnattu maaseudun kehittämistyötä tekeville ja kilpailuun osallistuneille
ehdokkaille sekä hanketoimijoille ja viranomaistahoille.


Parhaat käytännöt 2014 -kilpailun tarkoituksena on viestiä Suomen maaseudun
kehittämisohjelmien puitteissa syntyneistä hyvistä käytännöistä ja levittää hyödyllisiä
toimintamalleja. Näin hyviksi havaitut ideat ja toimintatavat siirtyvät eri puolille Suomea.
Kilpailun kautta lisätään tietoisuutta maaseudun kehittämistyöstä ja maaseudun
kehittämisohjelmien tarjoamista moninaisista mahdollisuuksista.

Kilpailuun osallistuminen

Parhaat käytännöt 2014 -kilpailuun voivat osallistua toimet, jotka on rahoitettu Manner-Suome tai
Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmasta 2007–2013. Kilpailuun osallistumisen edellytyksenä on,
että toimi on saanut rahoituspäätöksen.


Kilpailusarjat ovat:

1) Nuoret
Alle 30-vuotiaita koskeva toimi, nuorten ehdoilla toimiva tai nuorten toimi, joka edistää nuorte
elämää maaseudulla.

2) Yhteistyö
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mahdollistama tuloksekas toiminta, jonka pohjana on
yhteistyö tai uudenlaiset yhteistyömuodot, jotka antavat eväitä kohti tulevaisuutta.

3) Ympäristö ja ilmasto
Ympäristön ja ilmaston tilaan sekä maaseudun elinvoiman, houkuttelevuuden ja viihtyvyyden
lisäämiseksi (luonnon monimuotoisuus, hoidettu maaseutumaisema, kulttuuriympäristö jne.) tehdyt
toimet.

4) Kulttuuri
Toimi hyödyntää kekseliäästi maaseudun moninaisia voimavaroja: kuvataiteet, musiikki, teatter
liikunta, kirjallisuus, kulttuuriperinteet, omien juurien esille nostaminen jne.

5) Elinkeinot ja yrittäjyys
Elinkeinon tai yritystoiminnan elinvoimaisuuden lisäämiseksi tehty toiminta: työllistävyys,
asiakastarpeiden tyydyttäminen ja kysyntään vastaaminen sekä monistettavissa oleva uusi tapa
toimia.


Kilpailuehdotusten  jättäminen

Maaseudun toimijat esittävät hyviä käytäntöjään jättämällä kilpailuehdotuksensa Maaseutu.fi-
sivuston tietokantaan, johon pääse etusivulla olevasta kilpailubannerista. Yksittäiset
hanketoimijat voivat asettaa hankkeensa itse ehdolle, mutta  myös ELY-keskukset ja Leader- ryhmät voivat  jättää tietokantaan ehdotuksensa alueensa hyvistä käytännöistä.

Tavoitteena on, että ehdotuksia kunkin kilpailusarjan parhaaksi tulee Suomen jokaiselta alueelta
Ehdotuksen jättäminen tapahtuu täyttämällä Maaseutu.fi-sivuston tietokannassa sähköinen lomake 30.4. mennessä. Ehdotukset tallennetaan tietokantaan, eikä täytettyjä lomakkeita siis tarvitse erikseen lähettää postitse tai sähköpostilla. Kilpailun jälkeen hyvien käytäntöjen tietokanta jää sivustolle pysyväksi tietokannaksi.

Lue lisää maaseutu.fi-sivulta tästä linkistä.

Lisätietoja:
Maaseutu.fi-sivustolta osoitteesta: http://www.maaseutu.fi/parhaatkaytannot2014
maaseutuverkostoyksikkö /verkostotiedottaja Kirsi Hakoniemi, p. 040 550 5085,
[email protected]


Alueellista tietoa