Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Yhdessä yrittäen! (Etelä-Savon ELY-keskus)

Opin, oivallan, onnistun yhdessä yrittäen! Etelä-Savon nuorisotakuun ja elinikäisen oppimisen ja ohjauksen vision avulla voimme päästä maakunnassa yhteisiin tavoitteisiin. Tavoitteisiin sisältyvät myös yhteiset arvot: luottamus, kunnioitus, tasa-arvo, joustavuus ja sivistys.

Tammikuun lopussa Pieksämäellä hyväksyttiin maakuntaan yhteiset tavoitteet ja perusta nuorisotakuuseen sekä elinikäiseen oppimiseen ja ohjaukseen. Mukana oli myös nuoria vaikuttamassa päätöksiin. Heidän mielestään tavoitteet ovat hyvät ja niitä täytyy vain saada hyvin käytäntöön. Nuorisotakuun tavoitteiksi päätettiin vuosiksi 2014—2016 nuorisotakuun yhteiset järjestelyt ja palvelut, hyvin toimivat kuntien palvelut, osallistuvat nuoret ja kolmas sektori nuorisotakuun tukena, kannustava oppiminen ja avoimet toisen ja kolmannen asteen opintoväylät.

Pieksämäellä nuoret halusivat keskustella ja päättää asioistaan.

Nuorten mielestä on tärkeää ajoissa vaikuttaa tilanteisiin, joissa nuorelle olisi mahdollista pudota itsenäisen elämän, koulutuksen tai työn ulkopuolelle. Yksi tärkeimmistä asioista yksinäisyyden ja kielteisten oppimiskokemusten lisäksi on kiusaaminen, josta nuoret keskustelivat avoimesti. Aikuisille he toivoivat enemmän kykyä tunnistaa ja poistaa kiusaamista heti. Nuoret ottivat esiin myös sen, että nuorten palveluissa tulee tilanteita, joissa nuoret tulisi ottaa huomioon enemmän yksilöinä ja nuoren itsensä näkökulmasta.

Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen sekä tieto- ja neuvontapalvelujen tavoitteiksi päätettiin niin ikään oppimisen ja ohjauksen yhteiset järjestelyt ja sen lisäksi läpinäkyvät palvelut ja toiminta, vauvasta vaariin saatavat matalan kynnyksen palvelut, kannustavat opintojen rahoitusvaihtoehdot aikuisille työtä tai alaa vaihtaville sekä toimiva verkostoyhteistyö palvelujen taustalla.

Maakunnan tavoitteet vuosiksi 2014—2016 tullaan esittämään kuvana, avainsanoina ja selittävinä lyhyinä teksteinä. Tavoitteissa on paljon samaa kuin kohta puoliin valmistuvassa yrittäjyyskasvatuksen strategiassa, jossa on esimerkiksi sama visio. Nyt on alkanut myös se vaihe, jossa kirjataan yhteistyötä kuvaukseksi ja täsmennetään kunkin toimijan tavoitteet, tehtävät, yhteistyön tapa sekä mitattavat asiat ja arviointi, mikä tulee vaikuttamaan myös viestintään.

Nuorten foorumi: luo oma polkusi! 26.11.2013 innosti nuoria myös työhön ja yrittämiseen

Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen sekä nuorisotakuun uusia vuoden 2014 tapahtumia ovat esimerkiksi kerran kuussa järjestettävät ELO-pellot ja Nuorten pellot. Ensimmäinen Nuorten pelto on Savonlinnassa 18.2. klo 12 – 15. Pellot ovat avoimia keskustelufoorumeita moniammatillisten, -alaisten ja -hallinnollisten kysymysten ja ajankohtaisten asioiden ääressä nuorisotakuusta ja elinikäisestä oppimisesta ja ohjauksesta ruohonjuuritasolla. Tavoitteena on nostaa esiin käytännön työssä olevia kysymyksiä ja löytää niihin ratkaisuja yhdessä. Inhimillisen puolen lisäksi nämä tilanteet haastavat järjestelmää. Jokainen kokoontuminen on oma kokonaisuutensa.

Nuorisotakuu ja elinikäinen oppiminen ja ohjaus ovat osa eurooppalaista yhteistyötä, ja kansalliset sekä alueelliset tavoitteet saavat ponnistusvoimansa siitä. Olemme Suomessa ja Etelä-Savossa hyvin mukana ja näyttämässä myös uusia tienviittoja luoviin ja käytännöllisiin ratkaisuihin, jotka palvelevat kaikenikäisiä kansalaisiamme sekä elinkeinoelämää.

Teksti ja kuvat:              

Tuija Toivakainen
Kehityspäällikkö, Etelä-Savon ELY-keskus

 


Alueellista tietoa