Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Biotalous on puunjalostuksen mahdollisuus

Yleinen taloustilanne on kääntänyt puutuotealan tilanteen hyvin epävarmaksi. Alan kannattavuus on heikolla tasolla, eikä merkittäviä investointeja ole viime vuosina tehty. Sahatavaran vienti on kuitenkin kasvanut, ja sen arvo oli vuonna 2013 noin 1,5 miljardia euroa. Se edusti 63 prosentin osuutta koko puutavaratuotteiden viennistä. Jalostettujen puutuotteiden vienti on ollut vähäistä.

Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelun 27.11.2014 julkaisemasta puutuoteteollisuuden toimialaraportista. Sen on koonnut toimialapäällikkö Pasi Loukasmäki Kainuun ELY-keskuksesta.

– Puutuote- ja sahatavarateollisuus on jatkossakin merkittävä toimiala Suomessa. Puun myönteiset ominaisuudet hiiltä sitovana raaka-aineena antavat puutuotteiden kehittämiselle uusia mahdollisuuksia. Panostukset biotalouteen tukevat tätä kehitystä. Puu on yksi tärkeimmistä materiaaleista biotalousstrategian toteuttamisessa, Loukasmäki toteaa.

Lue lisää:


Alueellista tietoa