Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Avustuksia rakennusperinnön hoitoon sekä vesihuoltoon ja jätevesineuvontaan (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan ELY-keskus myöntää valtion harkinnanvaraisia avustuksia rakennusperinnön hoitoon sekä vesihuoltoon ja haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan Pirkanmaan alueelle vuodelle 2015. Avustuksia myönnetään edellyttäen, että eduskunta osoittaa vuoden 2015 talousarviossa niihin määrärahat.

Avustukset rakennusperinnön hoitoon

Rakennusperinnön hoitoon voivat avustusta hakea rakennusten yksityiset omistajat ja rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt (omistajan hakemuksesta). Avustusta voidaan myöntää rakennuksen omistajalle sellaisiin korjauksiin, joilla edistetään rakennuksen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä.

Avustukset vesihuoltoon ja haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan

Avustuksia voidaan myöntää yhdyskuntien vedenhankintaan ja viemäröintiin sekä jätevesien käsittelyä ja sen yhteydessä syntyvän lietteen hyötykäyttöä varten. Avustusta voidaan myöntää myös pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen.

Avustusta voidaan myöntää yksityisille kiinteistönomistajille tarkoitettuihin neuvontatilaisuuksiin ja tapahtumiin, muuhun yleisneuvontaan sekä kiinteistöllä tapahtuvaan neuvontaan.

Harkinnanvaraisten valtionavustusten haun kuulutus sekä hakuohjeet ja -lomakkeet ovat osoitteessa www.ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset > Ympäristövastuualue

Avustushakemukset tulee toimittaa viimeistään 30.11.2014 Pirkanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteella kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi tai postitse osoitteella PL 297, 33101 Tampere. Hakulomakkeita saa myös Pirkanmaan ELY-keskuksesta, Yliopistonkatu 38, Tampere.


Alueellista tietoa