Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Valtatien 8 ohituskaistojen rakentaminen välillä Vassor–Ölis alkaa, Mustasaari, Vöyri (Pohjanmaa)

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus ja Sundström Ab Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen koskien valtatien 8 ohituskaistojen rakentamista välillä Vassor–Ölis Mustasaaren ja Vöyrin rajalla sekä Stormossen–Koivulahti-keskikaiteen toteuttamista Mustasaaressa.

Urakassa parannetaan valtatietä 8 (Kokkolantie) noin 5,4 kilometrin matkalla rakentamalla valtatielle keskikaiteelliset ohituskaistat molempiin suuntiin. Hanke alkaa Vassorintien (maantie 17811) liittymän eteläpuolelta ja päättyy Öliksentien (maantie 7260) liittymäalueen pohjoispuolelle. Samalla valtatien mäkien korkeuseroja ja mutkia loivennetaan.

Liittymäjärjestelyjä parannetaan tekemällä valtatielle kääntymiskaistoja Vassorintien, Vassorin tarha-alueen, Rölandsvägenin ja Heidonavägenin liittymiin.

Hirvieläinonnettomuuksien vähentämiseksi valtatielle tehdään riista-aidat. Ohituskaistaosuudelle rakennetaan Aittamäen risteyssilta, jonka alapuoliset yksityistieyhteydet toimivat samalla myös riistaeläinten kulkuyhteytenä tien eri puolien välillä.

Hankkeeseen kuluu myös melusuojausten sekä yksityisteiden rakentamista.

Rakennustyöt aloitetaan lokakuussa siltapaikan valmistelevilla töillä. Samalla aloitetaan töitä puuston ja kasvillisuuden poistamisella sekä maankaivutöillä. Urakka-alueella sijaitsevia kaapeleita ja johtoja aletaan siirtämään. Suurimmat maarakennustyöt valtatien kohdalla ajoittuvat kesälle 2021. Hankkeessa on tavoitteena saada valtatien päällystystyöt valmiiksi syyskuun 2021 loppuun mennessä. Koko urakan tulee olla valmis elokuun 2022 loppuun mennessä.

Lisäksi urakkaan kuuluu erillisenä kohteena Mustasaaressa valtatien 8 nykyisen keskikaiteen jatkaminen noin 2 kilometriä Stormossenin kohdalta pohjoiseen Koivulahden suuntaan. Keskikaiteen asentaminen on tarkoitus toteuttaa kesällä 2021.

Hankkeen tavoitteena on parantaa sekä liikenneturvallisuutta että liikenteen sujuvuutta tarjoamalla ohitusmahdollisuuksia ja jäsenneltyjä kääntymisjärjestelyitä tieliittymissä. Valtatie 8 kuuluu maanteiden valtakunnallisesti merkittäviin pääväyliin, jotka on määritetty Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 2018. Pääväylillä pyritään henkilöliikenteen ja tavaraliikenteen sujuvaan liikenteeseen ja ennakoitavaan matkanopeuteen.

Rakennusurakan pääurakoitsijana toimii Sundström Ab Oy. Hankkeiden urakkahinta on 8 072 000 euroa. Kustannuksista vastaa Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus. Mustasaaren kunta osallistuu katujärjestelyihin ja johtosiirtoihin 145 000 euron osuudella.

Liite: Suunnitelmakartta

Lisätietoja

Veijo Rajamäki
Projektipäällikkö
ELY-keskus
Puh. 029 502 7750


Emil Sundström
Työpäällikkö
Sundström Ab Oy
Puh. 040 764 9815