Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Vähäsateinen elokuu on laskenut vedenpintoja (Etelä-Savo)

Etelä-Savon järvien vedenkorkeudet ovat tällä hetkellä ajankohtaan nähden valtaosin melko tavanomaisella korkeudella, mutta laskusuunnassa. Elokuu oli vähäsateinen, joten maaperä on nyt verrattain kuivaa. Vaatii runsaampia sateita, jotta se näkyisi merkittävästi järvien vedenkorkeuksissa. Vähäsateisen elokuun vaikutukset näkyvät nopeimmin valuma-alueeltaan pienissä järvissä ja uomissa ja niissä vedenpinta saattaa olla jo alhainen.

Vuoksen vesistöalueella Saimaan vedenpinta oli 2.9.2020 Lappeenrannan Lauritsalan asteikossa NN + 75,94 m. Saimaan vedenpinta oli vielä keväällä ajankohtaan nähden korkealla, mutta on kesän aikana laskenut hitaasti ajankohdan keskitasolle. Ilman suuria sateita Saimaan vedenpinta jatkaa hidasta laskuaan vielä syksyn ajan. Laskua ennustetaan kertyvän todennäköisesti noin 10 cm syyskuun loppuun mennessä.

Ylempänä Vuoksen vesistöalueella Kermajärven vedenpinta on + 7 cm ajankohan keskiarvon yläpuolella. Vedenpinnan ennakoidaan laskevan vielä 10 cm syyskuun loppuun mennessä. Säännösteltyjen Juojärven (-5 cm) ja Maaveden (-10 cm) vedenkorkeudet ovat hieman ajankohdan tavanomaisen korkeuden alapuolella normaalia pienemmistä juoksutuksista huolimatta.

Mäntyharjun reitillä säännöstellyn Puulan vedenkorkeus on laskenut ajankohdan keskiarvon tasolle. Ylempänä vesistössä Kyyvesi (-3 cm), Mikkelin ja Pieksämäen rajalla sijaitseva Iso-Naakkima (-8 cm) ja Kangasniemen Synsiö (-4 cm) ovat hieman ajankohdan keskiarvon alapuolella. Mäntyharjun Pyhä-Kallaveden vedenpinta on -14 cm ajankohdan keskiarvon alapuolella.

Pohjavedenpinnat keskitasolla

Pohjavesimuodostumien pinnankorkeudet ovat ajankohdan keskitasolla tai hieman sen yläpuolella.

Linkki:

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 224, varpu.rajala(at)ely-keskus.fi