Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Uudenmaan ELY korjaa maanteitä ja edistää kestävää liikkumista

Uudenmaan ELY-keskuksen vuoden 2020 perustienpidon rahoitus on tällä hetkellä noin 144 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa selvää lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna.

Päällystysmääriä pystytään kasvattamaan ja vilkkaimpien pääteiden lisäksi voidaan päällystää merkittävästi viime vuosia enemmän alemman tieverkon keskivilkkaita teitä ja kevyen liikenteen väyliä. Päällysteiden uusimiseen ja tiemerkintöjen tekemiseen on Uudenmaan ELY-keskuksella käytettävissä 55 miljoonan euron rahoitus, jolla päällystetään maanteitä yhteensä noin 690 km ja kevyen liikenteen väyliä 32 km. Vaikka rahoitus on lisääntynyt, pidetään vähäliikenteisten teiden kuntoa yllä pääosin paikkaamalla ja tekemällä hieman laajempia täsmäkorjauksia. Kasvaneen rahoitustason ansiosta huonokuntoisten teiden määrä ei kuitenkaan tänä vuonna kasva.

Myös siltojen korjauksiin on lisätty vuodelle 2020 aiempaa vuotta enemmän määrärahoja. Niitä tarvitaan, koska peruskorjausikään tulevien siltojen määrä kasvaa edelleen tulevina vuosina. Korotetut raskaan liikenteen maksimimassat aiheuttavat myös siltojen vahvistustarpeita. Lisäksi uudet ulkomitoiltaan suuremmat yhdistelmäajoneuvot vaativat muuallakin tieverkolla toimenpiteitä. Vuonna 2020 korjataan tai uusitaan varsinaisia siltoja ja teräsputkisiltoja yhteensä 47 kappaletta.

 

Uudenmaan ELY:n vuoden 2020 hankkeet - klikkaamalla kartta avautuu isompana.

Uudenmaan ELY:n vuoden 2020 hankkeet - klikkaamalla kartta avautuu isompana.

 

Viime vuonna ELYn omassa ohjelmoinnissa olevaa investointien suunnittelu- ja toteutusrahaa ei ollut lainkaan, mutta tänä vuonna voidaan käynnistää joitakin parantamishankkeiden tie- ja rakennussuunnitelmia ja tehdä pieniä liikenneturvallisuustoimenpiteitä sekä pieniä joukkoliikenteen käyttöä edistäviä infrakohteita. 

Hallituksen syksyllä 2019 tekemien linjausten ansiosta erikseen nimettyinä hankkeina saadaan tänä vuonna liikkeelle useita tarpeellisia parantamishankkeita: 

  • Vt 3 Viralan eritasoliittymän linja-autopysäkki- ja liityntäpysäköintijärjestelyt sekä Tarinmaan pohjavesialueen suojaaminen, Janakkala 
  • Mt 140 parantaminen maanteiden 146 ja 1167 kohdalla, kiertoliittymän rakentaminen, Järvenpää 
  • Kt 51 Kirkkonummen eritasoliittymä, ramppien päiden liikennevalot 
  • Vt 4 parantaminen Koivukylän eritasoliittymän kohdalla, Koivukylänväylän liikennevalot, Vantaa 
  • Mt 170 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Hangelby — Box, Sipoo 

Lisäksi joulukuussa 2019 valtiovarainvaliokunta lisäsi vuoden 2020 budjettiin valtion rahoituksen seuraavien parantamishankkeiden rakentamisen käynnistämiseksi: 

  • Mt 170 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Tyysterintie — Ernestantie, Porvoo 
  • Mt 2956 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Pyhäniemi—Hollola, Hollola 
  • Mt 1605 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Parikiventie—Papinjärventie, Porvoo 

 

Helsingin seudun parantamishankkeet sovitaan tarkemmin tulevan syksyn aikana osana MAL-sopimusta (maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma), joka neuvoteltiin kesäkuun alussa. MAL-sopimuksia on tarkoitus solmia myös uusilla kaupunkiseuduilla vuodesta 2021 alkaen. Uudenmaan ELYn toimialueella Lahden seudulle tavoitellaan silloin uutta MAL-sopimusta.

Linkit Väyläviraston sivuille:

Silta- ja päällystystyöt Uudellamaalla 2020

Silta- ja päällystystyöt Kanta-Hämeessä 2020

Silta- ja päällystystyöt Päijät-Hämeessä 2020

Valtakunnallinen tietyökartta (arcgis.com)

Lisätiedot:

Johtaja Tuovi Päiviö p. 0295 021 054 (15. - 22.7.2020),
tienpitoyksikön päällikkö Timo Karhumäki p. 0295 021 289 (10.8.2020 ->),
tienpidon johtava asiantuntija Eini Hirvenoja p. 0295 021 279 (15. - 17. 7.2020),
investointiyksikön päällikkö Anu Vilamaa p. 0295 029 219 (parantamishankkeet),
kunnossapitoyksikön päällikkö Tuomas Vasama +358 295 021 361 (päällystyskohteet)