Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen välillä Vuokatti - Kontiomäki, Sotkamo ja Paltamo (Kainuu)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Väylävirasto sekä Sotkamon ja Paltamon kunnat laativat ratalain mukaista ratasuunnitelmaa "Tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen välillä Vuokatti - Kontiomäki" Sotkamon ja Paltamon kuntien alueella.

Suunnittelukohteena on Joensuu - Kontiomäki rataosuus välillä Vuokatti - Kontiomäki. Suunnitelmaan sisältyy tasoristeyksien parantamista sekä poistuvien tasoristeyksien liikenteen ohjaamista yksityisjärjestelyin jäljelle jääviin tasoristeyksiin. Suunnitelman tavoitteena on parantaa ratajakson tie- ja rataliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta.

Suunnitelmaluonnokset ovat esillä 17.9.2020 alkaen osoitteessa: https://vayla.fi/kainuussa-suunnitteilla/rataosuuden-vuokatti-kontiomaki-parantaminen-sotkamo-ja-paltamo  ja niitä esitellään asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille keskiviikkona 23.9.2020 klo 17.00 – 18.30 Teams-tapahtumassa, joka tallennetaan.

Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Osallistuminen tilaisuuteen tapahtuu em. verkko-osoitteeseen tallennetun linkin välityksellä. Osallistuminen ei vaadi Teams-sovellusta eikä tapahtumaan tarvitse kirjautua. Tapahtumaan on mahdollista osallistua myös Sotkamon kunnantalon valtuustosalissa, josta on järjestetty tarvittavat yhteydet tapahtumaan.

Ratasuunnitelma valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä, jonka jälkeen se lähetetään ratalain mukaiseen käsittelyyn. ELY-keskus asettaa ratasuunnitelman nähtäväksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. Lisäksi ratasuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Sotkamon ja Paltamon kunnilta, joiden alueella suunnittelukohteet sijaitsevat. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Traficom antaa suunnitelmista hyväksymispäätöksen.

Ratasuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu keväällä 2021. Hankkeen kustannusarvio on noin 2 – 3 milj. euroa (alv 0 %). Kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä.

Vuokatti - Kontiomäki päällysrakenteen parantamisen suunnittelu on käynnissä. Tavoitteena on, että tasoristeyksien poistot ja parantamiset voidaan toteuttaa Vuokatti - Kontiomäki radan parantamisen yhteydessä.  Toteutusajankohta riippuu mm. myönnetystä rahoituksesta.

Lisätietoja:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, hankevastaava Ari Kuotesaho, p. 0295 038 259, [email protected]@ely-keskus.fi

Väylävirasto, projektipäällikkö Jarno Viljakainen, p. 050 5055 603, [email protected]
Sotkamon kunta, tekninen johtaja Harri Helenius, p. 044 7502 491, [email protected]
Paltamon kunta, rakennusmestari Mervi Kilpeläinen, p. 044 2885 512, [email protected]
Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Merja Sivonen, p. 040 0876 465, [email protected]