Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Sote-ratkaisu vaikuttaa aluehallintoon (Etelä-Savo)

Etelä-Savon ELY-keskus ja Etelä-Savon TE-toimisto antoivat lausunnon hallituksen lakiesitysluonnoksesta, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista. Lakiehdotuksessa Etelä-Savon ja Pohjois-Savon maakuntia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava siirtyisivät Etelä-Savosta Pohjois-Savoon. 

ELY-keskus ja TE-toimisto eivät pidä Itä-Savon sijoittamista Pohjois-Savon sotemaakuntaan tarkoituksenmukaisena, koska maakuntajaolla on huomattava merkitys myös muiden kuin sote-palveluiden tuottamiselle.

Lausunnossa todetaan, että Itä-Savon siirtyminen Pohjois-Savon maakuntaan heikentäisi huomattavasti Etelä-Savon maakuntaa sekä maakuntaliiton, ELY-keskuksen ja TE-toimiston toimintaedellytyksiä. Osa Etelä-Savon ELY-keskuksen palvelutuotannosta siirtyisi Pohjois-Savon ELY-keskuksen vastuulle. Muutos on niin merkittävä, ettei sitä pidä tehdä yksittäisenä sote-maakuntaratkaisuna ilman koko maata koskevaa maakuntien ja valtion aluehallinnon tarkastelua. Sellaista ei ole nyt näköpiirissä.

Muutos heijastuisi ELY-keskuksen lisäksi monien muiden viranomaisten ja järjestöjen toimintaan. Etelä-Savon kauppakamarin, Etelä-Savon yrittäjien, metsäkeskuksen sekä monien muiden järjestöjen ja toimijoiden toimialueisiin kohdistuisi muutospaineita.

- Itä-Savoon on kohdistunut viime vuosina monilla tehtäväalueilla iso osuus Etelä-Savon ELY-keskuksen palveluista. Itä-Savon painoarvo esimerkiksi alueidenkehittämisessä on ollut Etelä-Savossa sen väestöosuutta suurempi, sanoo Etelä-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen.

Huomionarvoista asiassa on se, että Mikkelin ja Savonlinnan sairaaloiden työnjaosta tulee sopia sote-maakuntien yhteistyösopimuksessa erva-alueen sisällä. Työnjaosta pitää sopia erva-alueella huolimatta siitä, kuuluuko Savonlinnan seutu Etelä-Savon vai Pohjois-Savon sote-maakuntaan.

Maakunnan liiton ja ELY-keskuksen tehtävät

Maakunnan liitto vastaa aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta ja maakunnan yleisestä kehittämisestä yhteistyössä valtion viranomaisten, alueen kaupunkien ja kuntien, yliopistojen ja korkeakoulujen sekä alueiden kehittämiseen osallistuvien eri tahojen kanssa. ELY-keskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtävät alueellaan, joka pohjautuu maakuntajakoon.

Linkit:

Lisätietoja:

Ylijohtaja Pekka Häkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4153, pekka.j.hakkinen(at)ely-keskus.fi

Johtaja Juha Pulliainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 029 502 4162, juha.pulliainen(at)ely-keskus.fi

Johtaja Hanna Makkula, Etelä-Savon TE-toimisto, p. 029 504 4004, hanna.makkula(at)te-toimisto.fi