Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Seinäjoen kaupunki on päivittämässä liikenneturvallisuussuunnitelmaa – Kaupunkilaisten mielipiteet ja kokemukset ovat tärkeä ja merkittävä lähtökohta uuden suunnitelman laadinnassa (Etelä-Pohjanmaa)

Suunnittelun tueksi tarvitaan seinäjokelaisten kokemuksia kaupungin liikenneturvallisuuden nykytilasta ja liikkumismahdollisuuksista. Näitä kokemuksia kartoitetaan alueella liikkuville järjestettävällä kyselyllä, jolla selvitetään vastaajien liikkumistottumuksia ja niitä asioita, jotka mahdollisesti aiheuttavat turvattomuutta liikenteessä sekä vaaralliseksi tai ongelmalliseksi koettuja paikkoja, jotka eivät välttämättä ilmene onnettomuustilastoista. Kyselyn avulla on myös mahdollisuus tuoda suunnittelijoiden tietoon ne liikenteen paikat, joissa liikkuminen tuntuu turvattomalta esimerkiksi lukuisten "läheltä piti" -tilanteiden takia tai korkeiden ajonopeuksien vuoksi. Kyselyssä vastaajilla on mahdollisuus kertoa, mitkä ovat eri kulkumuotoihin kohdistuvat ongelmat ja muut turvattomuutta aiheuttavat asiat. Kyselyllä kartoitetaan myös vastaajien omia liikkumisvalintoja ja liikennekäyttäytymistä.

Kyselyihin voi vastata 13.9.2020 asti

Kysely toteutetaan sähköisesti ja siihen voi vastata seuraavan osoitteen kautta: https://response.questback.com/destiaoy/8efcaigghp tai alla olevan QR-koodin kautta. Linkki kyselyyn löytyy myös Seinäjoen kaupungin internetsivuilta sekä kaupungin sosiaalisen median kanavista.

Koululaisille oma kysely

Koululaisille järjestetään samanaikaisesti oma kysely, jolla pyritään selvittämään, millaiseksi koululaiset kokevat koulumatkansa. Koululaisille suunnatusta kyselystä tiedotetaan suoraan kouluille, jotka välittävät ohjeet eteenpäin

Suunnitelman tavoite

Suunnitelman tavoitteena on laatia toteutusmahdollisuuksiltaan realistinen ja käytännönläheinen suunnitelma turvallisen liikkumisen parantamiseksi Seinäjoen kaupungin alueella. Suunnitelmassa laaditaan analyysi liikenneturvallisuuden nykytilanteesta, suunnitellaan uusia liikenneympäristön parantamistoimenpiteitä, selvitetään suunnittelualueen taajamien esteettömyyttä ja motivoidaan Seinäjoen liikenneturvallisuustyöryhmää aktiiviseen liikenneturvallisuustyöhön.

Liikenneturvallisuustyön visiona on, ettei kenenkään tarvitsisi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tämän vision konkretisoimiseksi asetetaan tavoitteet ja painopistealueet Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuustyölle.

Suunnitelman laatijat ja aikataulu

Suunnitelman tilaajia ovat Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Seinäjoen kaupunki. Lisäksi suunnitelman laatimiseen osallistuvat Liikenneturvan ja poliisin edustajat. Suunnitelmaa laativa konsultti on Destia Oy. Liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen aloitettiin kesäkuussa 2020 ja se valmistuu vuoden 2021 toukokuussa.

Lisätietoja suunnitelmasta mielellään antavat: