Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Pohjois-Savon työllisyyskatsaus, huhtikuu 2020 (Pohjois-Savo)

  • Työttömien osuus työvoimasta 16,6 %
  • Työttömistä 35 % on lomautettuja (6 500 lomautettua)
  • Nuorten työttömien määrä kasvoi 88 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna
  • Kausityöpaikkoja haussa toista tuhatta
  • Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa 800 henkilöä viime vuotta vähemmän

 

Pohjois-Savossa oli huhtikuun lopussa 18 423 työtöntä työnhakijaa, mikä on lähes 7 800 työtöntä (+73 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valtaosa työttömyyden lisääntymisestä johtui lomautettujen määrän voimakkaasta kasvusta. Henkilökohtaisesti ilmoittautuneita lomautettuja oli huhtikuun lopussa 6 512, mikä on 5 650 lomautettua enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Ilman lomautettuja työttömien määrä nousi reilulla 2 100 työttömällä. Edellisestä kuusta työttömien määrä nousi, lomautetut mukaan lukien lähes 4 000 henkilöä.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pohjois-Savossa on 16,6 %, mikä on 7 % yksikköä viime vuotta korkeampi. Koko maan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on 16,5 %.

Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa 2 513, mikä on 88 % enemmän kuin vuosi sitten.

Seutukunnittain tarkasteltuna työttömyys lisääntyi kaikilla Pohjois-Savon seuduilla, eniten Kuopion seudulla (+79 %) ja Ylä-Savossa (74 %). Matalin työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Sisä-Savon seudulla (13,7 %) ja korkein Koilis-Savossa (18,9 %).

Huhtikuun aikana uudet avoimet työpaikat yleisesti vähenivät, mutta ns. kausityöpaikkojen tultua julkiseen hakuun, työpaikkojen kokonaismäärä kasvoi 8 % viime vuoteen verrattuna. 

 

Liite:
Huhtikuun työllisyyskatsaus (tem.fi)

 

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Raili Nissinen, Pohjois-Savon ELY-keskus, p. 0295 026 541, raili.nissinen(at)ely-keskus.fi