Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Pohjavesialueiden rajaaminen ja luokitus Uudessakaarlepyyssä on valmistunut (Pohjanmaa)

Uudenkaarlepyyn pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutosehdotuksiin oli mahdollista esittää hydrogeologisia tietoja kuntakohtaisten kuulemisten aikana. Kuulemisaikojen jälkeen ELY-keskus on käynyt läpi palautteet ja antanut niihin vastineensa.

Uudenkaarlepyyn alueella olevat tärkeimmät pohjavesimuodostumat sijaitsevat rantaprosessien voimakkaasti tasoittamissa kaakkois-luodesuuntaisesti kulkevissa harjujaksoissa. Alueella on lisäksi pienempiä moreenimuodostumia sekä useita vedenhankintakäytössä olevia pistemäisiä kalliopohjavesimuodostumia. Uudenkaarlepyyn pohjavesialueista seitsemän luokiteltiin luokkaan 1 ja kuusi luokkaan 2. Kaksi pohjavesialuetta poistettiin luokituksesta. Merkittävimmät rajausmuutokset koskivat alueiden yhdistämistä laajemmiksi hydrogeologisiksi kokonaisuuksiksi, kuten Hysalheden-Socklotheden ja Marken-Åvist pohjavesimuodostumat. Uudenkaarlepyyn pohjavesialueilla on 12 käytössä olevaa vedenottamoa, joista otetaan pohjavettä yhteensä noin 4800 m3/vrk.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on merkinnyt Uudenkaarlepyyn pohjavesialueiden tarkistetut luokitukset ja rajaukset ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. ELY-keskus myös tallentaa rajaus- ja luokitusmuutokset valtakunnalliseen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään/ pohjavesialuepaikkatietokantaan, josta ne ovat saatavilla päivityksen jälkeen (joulukuu 2020)

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset ovat voimassa Uudessakaarlepyyssä 7.9.2020 alkaen.

Pohjavesialueet rajataan ja luokitellaan parhaan saatavilla olevan hydrogeologisen ja muun olennaisen (esim. vedenhankinta) tiedon perusteella. Siten ELY-keskus voi myöhemminkin muuttaa pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia uuteen tietoon perustuen. Pohjavesialueen rajausta tai luokitusta voidaan muuttaa esimerkiksi, mikäli vedenotto alueelta alkaa tai loppuu tai saadaan uutta tietoa alueen hydrogeologiasta tai pohjavedestä riippuvista ekosysteemeistä. Mahdollisista myöhemmistä rajaus- ja luokitusmuutoksista tiedotetaan erikseen ja niistä järjestetään kuuleminen.

Tarvittaessa lisätietoja antaa: