Navigointivalikko

Tiedotteet 2020

Tiedotearkistosta löydät tiedotteet, jotka on julkaistu 23.9.2020 mennessä. Tämän päivämäärän jälkeen ilmestyneet tiedotteet sekä yksittäiset alueelliset ELY-keskusten uutishuoneet listattuna löydät ELY-keskusten yhteiseltä uutishuoneelta STT Info -palvelusta.

Alueellista tietoa

Tiedotteet (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Pohjalaismaakunnissa tänäkin vuonna runsaasti vesistökunnostushankkeita (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tänä vuonna myöntänyt avustusta 28 vesistöhankkeelle. Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueella on toukokuun puoleen väliin mennessä myönnetty ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön määrärahoista avustuksia vesistöhankkeille noin 1 010 000 euroa.  ELY-keskuksen myöntämä avustus on keskimäärin 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Muutaman avustushakemuksen osalta käsittely on vielä kesken ja ELY-keskus odottaa hakijoilta lisätietoja avustushakemuksiin.

Vesiensuojelun tehostamisrahasta apua kunnostuksiin

Ympäristöministeriön kautta tulevasta vesiensuojelun tehostamisrahasta ja vesien- ja merenhoidon edistämisrahasta on pohjalaismaakunnissa tänä vuonna myönnetty avustusta 22 hankkeelle yhteensä noin 795 000 euroa. Suurimmat avustuksen saajat ovat Kokkolan Kirkkolehdon kosteikko 200 000 euroa, Alavudenjärven kunnostus (jatkohanke) 199 900 euroa, Pääjärven kunnostus Kauhavalla 60 000 euroa, Evijärven kunnostus (jatkohanke) 50 000 euroa ja Kokkolan Potin kasvillisuuden poisto 50 000 euroa. Kirkkolehdon kosteikon tavoitteena on puhdistaa Kokkolan kaupungin läpi virtaavan Suntin vesiä ja toimia virkistys- ja opetusalueena. Hankkeen toteuttaja on Kokkolan kaupunki.

Maa- ja metsätalousministeriön kautta tulevasta vesi- ja kalatalouden edistämisrahasta on myönnetty avustusta 6 hankkeelle yhteensä noin 214 000 euroa. Suurimmat avustuksen saajat ovat Kyrönjoen suiston tulvien vähentämisen pilottihanke 51 000 euroa, Tiukanjoen ruoppaus 50 000 euroa, Norrfjärdenin kunnostuksen suunnitteleminen 45 000 euroa ja Laihianjoen yläjuoksun ranta-alueiden hoito 30 000 euroa. Kyrönjoen suiston pilottihankeessa Mustasaaren kunta toteuttaa tulvasuojelullisia niittoja usein tulvista kärsivällä alueella.

Avustushakemuksia oli nyt käsittelyssä selvästi enemmän kuin aikaisempina vuosina. Sisällöltään hankkeet olivat vaihtelevia, sillä avustusta haettiin mm. vesiensuojelun tehostamiseen, luonnon monimuotoisuuden ja vesistöjen virkistyskäytön lisäämiseen sekä tulvariskien vähentämiseen. Hankemäärä oli suurin Etelä-Pohjanmaan maakunnassa, missä avustusta myönnetään mm. Evijärven, Alavudenjärven, Vetämäjärven, Lappajärven, Vähä-Haapajärven, Ähtärinjärven, Saarijärven sekä Pääjärven kunnostamiseksi sekä suunnitteluhanketta Niemisveden ja Pemun järvien hydrologisen ja ekologisen tilan parantamiseksi. Keski-Pohjanmaalla avustetaan mm. Kokkolan Potin ja Rekijärven kunnostusta. Pohjanmaan alueella avustetaan mm.  Kirkkolammen kunnostusta, Tiukanjoen tulvariskien vähentämistä sekä suunnitelmaa Norrfjärdenin alueen kehittämiseksi tulvariskien ja virkistyskäytön osalta. Lisäksi Pohjanmaalla on avustettu Västerfjärdenin kalatien suunnitteluhanketta sekä Lillån koskien ja kutualueiden kunnostusta monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Tarinakartta

Tarinakartan tarkoituksena on välittää tietoa alueella toteutettavista kunnostushankkeista ja helpottaa uusien hankkeiden syntymistä sekä yhteistyön viriämistä myös laajempien hankekokonaisuuksien aikaansaamiseksi. Tarinakarttaan on koottu tietoa ja ohjeita, jotka auttavat etenemään oman lähivesistön kunnostajana sekä tarjoavat lisävalaistusta erilaisista kunnostusmenetelmistä. Tarinakartan teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen vesistökunnostusryhmä.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

Ympäristöministeriön avustukset

  • Ryhmäpäällikkö Vincent Westberg, puh. 0295 027 956
  • Etelä-Pohjanmaa: Vesienhoidonasiantuntija Hanna Välimaa, puh. 0295 027 383
  • Pohjanmaa: Vesitalousasiantuntija Erika Raitalampi, puh. 0295 028 027
  • Keski-Pohjanmaa: Vesitalousasiantuntija Marko Aalto, puh. 0295 027 971

Maa- ja metsätalousministeriön avustukset

  • Ryhmäpäällikkö Sari Yli-Mannila, puh. 0295 027 962
  • Vesitalousasiantuntija Petter Höglund, puh. 0295 027 810