Navigointivalikko

Alueellista tietoa

  

TIEDOTTEET (23.9.2020 saakka)

Tiedotteet 2020 (23.9.2020 saakka)

Maaseutuluotain rakentaa näkemystä hämäläisen maaseudun tilanteesta ja kehittämistarpeista (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Kanta- ja Päijät-Hämeessä on käynnistymässä maaseudun kehittämiseen ja julkisuuskuvaan liittyvä toimenpide – Maaseutuluotain. Tarinallisesti kuvattuna siinä tapahtuu seuraavaa: Hämeen ilmatilaan laukaistaan luotain, joka kevään ja alkukesän 2020 aikana etsii ja valikoi monipuolista tietoa maaseudun tilasta, muutoksesta ja kehityssuunnista. Sen jälkeen luotain keskittyy aistimaan paikallisten toimijoiden kokemuksia ja asiantuntijoiden näkemyksiä. Lopulta luotain palaa tukiasemalleen yhdistämänsä tilasto- sekä kokemus- ja asiantuntijatiedon kanssa levittäen tietonsa laajalti hyödynnettäväksi.

Maaseutuluotain on toimintatapa, jossa kytketään toisiinsa erityyppiset maaseudun kehitystä kuvaavat tietolähteet ja kokemusperäinen tieto ja sitä kautta rakennetaan kokonaisvaltainen näkemys hämäläisen maaseudun tilanteesta ja kehittämistarpeista. Sen tuottamat havainnot ovat helposti ymmärrettäviä ja ajatuksia herättäviä. Luotaimen keskeisiä tuloksia ovat maaseutubarometri, maaseudun kehittämiskohteiden tunnistaminen sekä maaseudun tunnettuuden ja näkyvyyden lisääntyminen.

Maaseutuluotaimeen liittyvä kysely on tulossa lähiaikana vastattavaksi noin 1900:lle hämäläiselle. Kyselyyn on valittu edustava joukko hämäläisiä yrittäjiä, kehittäjiä, koulutus- ja tutkimusorganisaatioita, kuntapäättäjiä, viranomaisia, tiedonvälittäjiä ja yhdistyksiä. Tavoitteena on saada mahdollisimman paljon vastauksia, koska niiden avulla saamme näkemystä ja tietoa maaseudun kehittämisen painopisteistä ja resurssien suuntaamisesta tulevalle rahoituskaudelle 2020-2027. Hämeen ELY-keskus toivoo aktiivista vastaamista kyselyyn.

Maaseutuluotaimen on kehittänyt Itä-Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia. Nyt toimintamalli otetaan käyttöön Hämeen ELY-keskuksen toimesta myös Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Hämeen ELY-keskus hyödyntää Maaseutuluotaimen tuloksia mm. tulevan rahoituskauden alueellisen maaseutusuunnitelman laadinnassa.

Lisätietoja maaseutuluotaimesta (.pptx)

Lisätietoja:

Projektitutkija Pasi Saukkonen, Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, Itä-Suomen yliopisto, puh. 050 464 2534

Kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 065

Tiedotus:

Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176

ELY-keskus, Hämeenraitti, Maaseuturahasto.